Исторически речник
корца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
корцакорцѧ, корцѫ, корцꙑ, корцекорцкорцѫ, корцѹкорцеѭ, корцеѫ, корцеѧкорц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
корцекорцѧ, корцѫ, корцꙑ, корцекорць, корцъкорцамъ, корцамькорцамкорцахъ, корцахь
NfOuNfGuNfDu
корцкорцю, корцѹкорцама
корца ж Канела, дарчин — вид подправка за ястия корцѫ  б(...)сѣкѫ вон(...) З 128a (Ягич, с. 128а, кирилска приписка, бел. под линия) З Нвб Ø