Исторически речник
копнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
копнкъ, копнкькопнкакопнкѹ, копнковкопнкъ, копнкькопнкакопнкомь, копнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
копнцѣкопнекопнцкопнкъ, копнкькопнкомъ, копнкомькопнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
копнкꙑкопнцѣхъ, копнцѣхькопнкакопнкѹкопнкома
копнкъ м Копиеносец; който е въоръжен с копие, който носи копие съ любьвѭ прсно свомѹ г. вънѫ прѣстоꙗт богов. полѹв етер орѫжьнц. такожде  копнц. скор господьстѣ бран С 463.26—27 Изч С Гр σκηπτοῦχος Нвб Ø