Исторически речник
коньань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
коньан, коньаньконьанꙗ, коньана, коньаньꙗконьаню, коньанѹ, коньаньюконьанмь, коньаньмь, коньанмъ, коньаньмъ, коньанмь, коньанмъконьан, коньань, коньанконьанꙗ, коньана, коньаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
коньан, коньань, коньанеконьанмъ, коньаньмъ, коньанмь, коньаньмь, коньанмъ, коньанмь, коньаномъ, коньанамъконьан, коньань, коньан, коньанмконьанхъ, коньаньхъ, коньанхь, коньаньхь, коньанхъ, коньанхьконьан, коньаньконьаню, коньанѹ, коньанью
NnDu
коньанма, коньаньма, коньанма, коньанма
коньань -ꙗ ср Свършване, свършек, завършек, край а врагъ естъ вьсѣ авꙑ плѣвелъ дѣволъ. а жѧтва естъ конане вѣкѹ З Мт 13.39А повѣждъ намъ когда с бѫдѫтъ. ꙇ то естъ ꙁнамене твоего пршествѣ  коньане вѣка М Мт 24.3 З А СК  по конъан ѹтрьнц поетъ сѧ Е 30b 6 Изч М З А СК Е Гр συντέλεια конане конаніе коньане конъане Нвб Срв [о]кончание, кончина