Исторически речник
коньскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
коньскъ, коньскьконьскаконьскѹконьскъ, коньскьконьскаконьскомь, коньскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
коньсцѣконьскъконьсцконьскъ, коньскьконьскомъ, коньскомьконьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
коньскꙑконьсцѣхъ, коньсцѣхьконьскаконьскѹконьскомаконьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
коньскаконьскѹконьскоконьскаконьскомь, коньскомъконьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
коньскаконьскъ, коньскьконьскомъ, коньскомьконьскꙑконьскꙑконьсцѣхъ, коньсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
коньсцѣконьскѹконьскомаконьскаконьскꙑ, коньскѫконьсцѣ, коньстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
коньскѫ, коньскѹконьскоѭ, коньскоѫ, коньскоѧ, коньскоюконьсцѣ, коньстѣконьскꙑконьскъ, коньскьконьскамъ, коньскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
коньскꙑконьскамконьскахъ, коньскахьконьсцѣ, коньстѣконьскѹконьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
коньскꙑ, коньскꙑ, коньскоконьскаго, коньскаего, коньскааго, коньскаго, коньского, коньскога, коньскгоконьскѹмѹ, коньскѹемѹ, коньскѹѹмѹ, коньскѹмѹ, коньскоомѹ, коньскомѹ, коньскоѹмѹ, коньскмѹконьскꙑ, коньскꙑ, коньскоконьскаго, коньскаего, коньскааго, коньскаго, коньского, коньскога, коньскгоконьскꙑмь, коньскꙑмь, коньскꙑмъ, коньскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
коньсцѣмь, коньсцѣемь, коньсцѣѣмь, коньсцѣамь, коньсцѣмь, коньсцѣмъ, коньсцѣемъ, коньсцѣѣмъ, коньсцѣамъ, коньсцѣмъ, коньскомь, коньскомъконьскꙑ, коньскꙑ, коньскоконьсцконьскꙑхъ, коньскꙑхъ, коньскꙑхь, коньскꙑхь, коньсцѣхъ, коньсцѣхьконьскꙑмъ, коньскꙑмъ, коньскꙑмь, коньскꙑмь, коньсцѣмъ, коньсцѣмьконьскꙑѧ, коньскꙑꙗ, коньскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
коньскꙑм, коньскꙑмконьскꙑхъ, коньскꙑхъ, коньскꙑхь, коньскꙑхьконьскаꙗ, коньскаа, коньскаѣконьскѹю, коньскоюконьскꙑма, коньскꙑмаконьско, коньское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
коньскаго, коньскаего, коньскааго, коньскаго, коньского, коньскога, коньскгоконьскѹмѹ, коньскѹемѹ, коньскѹѹмѹ, коньскѹмѹ, коньскоомѹ, коньскомѹ, коньскоѹмѹ, коньскмѹконьско, коньскоеконьскаго, коньскаего, коньскааго, коньскаго, коньского, коньскога, коньскгоконьскꙑмь, коньскꙑмь, коньскꙑмъ, коньскꙑмъконьсцѣмь, коньсцѣемь, коньсцѣѣмь, коньсцѣамь, коньсцѣмь, коньсцѣмъ, коньсцѣемъ, коньсцѣѣмъ, коньсцѣамъ, коньсцѣмъ, коньскомь, коньскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
коньско, коньскоеконьскаꙗ, коньскаа, коньскаѣ, коньскаѧконьскꙑхъ, коньскꙑхъ, коньскꙑхь, коньскꙑхь, коньсцѣхъ, коньсцѣхьконьскꙑмъ, коньскꙑмъ, коньскꙑмь, коньскꙑмь, коньсцѣмъ, коньсцѣмьконьскаꙗ, коньскаа, коньскаѣ, коньскаѧконьскꙑм, коньскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
коньскꙑхъ, коньскꙑхъ, коньскꙑхь, коньскꙑхьконьсцѣконьскѹю, коньскоюконьскꙑма, коньскꙑмаконьскаꙗ, коньскаа, коньскаѣ, коньскаѧконьскꙑѧ, коньскꙑꙗ, коньскѫѭ, коньскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
коньсцѣ, коньстѣ, коньскоконьскѫѭ, коньскѹю, коньскоѭ, коньскоюконьскѫѭ, коньскоѫ, коньскоѧ, коньскоюконьсцѣ, коньстѣконьскꙑѧ, коньскꙑꙗ, коньскꙑеконьскꙑхъ, коньскꙑхъ, коньсцѣхъ, коньстѣхъ, коньскꙑхь, коньскꙑхь, коньсцѣхь, коньстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
коньскꙑмъ, коньскꙑмъ, коньсцѣмъ, коньстѣмъ, коньскꙑмь, коньскꙑмь, коньсцѣмь, коньстѣмьконьскꙑѧ, коньскꙑꙗ, коньскꙑеконьскꙑм, коньскꙑмконьскꙑхъ, коньскꙑхъ, коньскꙑхь, коньскꙑхьконьсцѣ, коньстѣконьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
коньскꙑма, коньскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
коньскъ -ꙑ прил Конски, конен он же вдѣвъше старость мѹ порѫгашꙙ сꙙ  обѣшташꙙ сꙙ. ѹпꙿваѭште кон҄ьскꙑмъ ходомъ.  голѣньм свом С 31.6 Изч С Гр τῶν ἵππων Нвб конски ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА Срв Конско СНМБ Конски сай МИ ЙЗ,МИПан Конското дере МИ Конски кладенец МИ Конска пътека МИ ЙЗ,МИПир Конска бара МИ Конски вирове МИ Конски връх МИ ЙЗах,Кюст.кр