Исторически речник
коньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
коньнъ, коньньконьнаконьнѹконьнъ, коньньконьнаконьномь, коньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
коньнѣконьне, коньнꙑконьнконьнъ, коньньконьномъ, коньномьконьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
коньнꙑконьнѣхъ, коньнѣхьконьнаконьнѹконьномаконьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
коньнаконьнѹконьноконьнаконьномь, коньномъконьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
коньнаконьнъ, коньньконьномъ, коньномьконьнаконьнꙑконьнѣхъ, коньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
коньнѣконьнѹконьномаконьнаконьнꙑ, коньнѫконьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
коньнѫ, коньнѹконьноѭ, коньноѫ, коньноѧ, коньноюконьнѣконьнꙑконьнъ, коньньконьнамъ, коньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
коньнꙑконьнамконьнахъ, коньнахьконьнѣконьнѹконьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
коньнꙑ, коньнꙑ, коньноконьнаго, коньнаего, коньнааго, коньнаго, коньного, коньнога, коньнгоконьнѹмѹ, коньнѹемѹ, коньнѹѹмѹ, коньнѹмѹ, коньноомѹ, коньномѹ, коньноѹмѹ, коньнмѹконьнꙑ, коньнꙑ, коньноконьнаго, коньнаего, коньнааго, коньнаго, коньного, коньнога, коньнгоконьнꙑмь, коньнꙑмь, коньнꙑмъ, коньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
коньнѣмь, коньнѣемь, коньнѣѣмь, коньнѣамь, коньнѣмь, коньнѣмъ, коньнѣемъ, коньнѣѣмъ, коньнѣамъ, коньнѣмъ, коньномь, коньномъконьнꙑ, коньнꙑ, коньноконьнконьнꙑхъ, коньнꙑхъ, коньнꙑхь, коньнꙑхь, коньнѣхъ, коньнѣхьконьнꙑмъ, коньнꙑмъ, коньнꙑмь, коньнꙑмь, коньнѣмъ, коньнѣмьконьнꙑѧ, коньнꙑꙗ, коньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
коньнꙑм, коньнꙑмконьнꙑхъ, коньнꙑхъ, коньнꙑхь, коньнꙑхьконьнаꙗ, коньнаа, коньнаѣконьнѹю, коньноюконьнꙑма, коньнꙑмаконьно, коньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
коньнаго, коньнаего, коньнааго, коньнаго, коньного, коньнога, коньнгоконьнѹмѹ, коньнѹемѹ, коньнѹѹмѹ, коньнѹмѹ, коньноомѹ, коньномѹ, коньноѹмѹ, коньнмѹконьно, коньноеконьнаго, коньннаего, коньнааго, коньнаго, коньного, коньнога, коньнгоконьнꙑмь, коньнꙑмь, коньнꙑмъ, коньнꙑмъконьнѣмь, коньнѣемь, коньнѣѣмь, коньнѣамь, коньнѣмь, коньнѣмъ, коньнѣемъ, коньнѣѣмъ, коньнѣамъ, коньнѣмъ, коньномь, коньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
коньно, коньноеконьнаꙗ, коньнаа, коньнаѣ, коньнаѧконьнꙑхъ, коньнꙑхъ, коньнꙑхь, коньнꙑхь, коньнѣхъ, коньнѣхьконьнꙑмъ, коньнꙑмъ, коньнꙑмь, коньнꙑмь, коньнѣмъ, коньнѣмьконьнаꙗ, коньнаа, коньнаѣ, коньнаѧконьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
коньнꙑхъ, коньнꙑхъ, коньнꙑхь, коньнꙑхьконьнѣконьнѹю, коньноюконьнꙑма, коньнꙑмаконьнаꙗ, коньнаа, коньнаѣ, коньнаѧконьнꙑѧ, коньнꙑꙗ, коньнѫѭ, коньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
коньнѣ, коньноконьнѫѭ, коньнѹю, коньноѭ, коньноюконьнѫѭ, коньноѫ, коньноѧ, коньноюконьнѣконьнꙑѧ, коньнꙑꙗ, коньнꙑеконьнꙑхъ, коньнꙑхъ, коньнѣхъ, коньнꙑхь, коньнꙑхь, коньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
коньнꙑмъ, коньнꙑмъ, коньнѣмъ, коньнꙑмь, коньнꙑмь, коньнѣмьконьнꙑѧ, коньнꙑꙗ, коньнꙑеконьнꙑм, коньнꙑмконьнꙑхъ, коньнꙑхъ, коньнꙑхь, коньнꙑхьконьнѣконьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
коньнꙑма, коньнꙑмаконьнѣ, коньнѣшконьнѣшаконьнѣшѹ, коньнѣшюконьнѣконьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
коньнѣшемь, коньнѣшемъконьнѣшконьнѣконьнѣше, коньнѣшконьнѣшь, коньнѣшъконьнѣшемъ, коньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
коньнѣшѧконьнѣшконьнѣшхъ, коньнѣшхьконьнѣшаконьнѣшѹ, коньнѣшюконьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
коньнѣе, коньнѣ, коньнѣшеконьнѣшаконьнѣшѹ, коньнѣшюконьнѣе, коньнѣ, коньнѣшеконьнѣшаконьнѣшемь, коньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
коньнѣшконьнѣе, коньнѣконьнѣша, коньнѣшконьнѣшь, коньнѣшъконьнѣшемъ, коньнѣшемьконьнѣша, коньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
коньнѣшконьнѣшхъ, коньнѣшхьконьнѣшконьнѣшѹ, коньнѣшюконьнѣшемаконьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
коньнѣшѧ, коньнѣшѫ, коньнѣшеконьнѣшконьнѣшѫ, коньнѣшѧ, коньнѣшѹконьнѣшеѭ, коньнѣшеѫ, коньнѣшеѧ, коньнѣшеюконьнѣшконьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
коньнѣшѧ, коньнѣшѫ, коньнѣшеконьнѣшь, коньнѣшъконьнѣшамъ, коньнѣшамьконьнѣшѧ, коньнѣше, коньнѣшѫконьнѣшамконьнѣшахъ, коньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
коньнѣшконьнѣшѹ, коньнѣшюконьнѣшамаконьнѣ, коньнѣшконьнѣшаго, коньнѣшаего, коньнѣшааго, коньнѣшагоконьнѣшѹмѹ, коньнѣшѹемѹ, коньнѣшѹѹмѹ, коньнѣшѹмѹ, коньнѣшюмѹ, коньнѣшюемѹ, коньнѣшюѹмѹ, коньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
коньнѣконьнѣшаго, коньнѣшаего, коньнѣшааго, коньнѣшагоконьнѣшмь, коньнѣшмь, коньнѣшмъ, коньнѣшмъконьнѣшмь, коньнѣшмь, коньнѣшмъ, коньнѣшмъконьнѣконьнѣше, коньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
коньнѣшхъ, коньнѣшхъ, коньнѣшхь, коньнѣшхьконьнѣшмъ, коньнѣшмъ, коньнѣшмьконьнѣшѧѧ, коньнѣшее, коньнѣшѫѫконьнѣшм, коньнѣшмконьнѣшхъ, коньнѣшхъ, коньнѣшхьконьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
коньнѣшѹю, коньнѣшююконьнѣшма, коньнѣшмаконьнѣе, коньнѣ, коньнѣшее, коньнѣшеконьнѣшаго, коньнѣшаего, коньнѣшааго, коньнѣшагоконьнѣшѹмѹ, коньнѣшѹемѹ, коньнѣшѹѹмѹ, коньнѣшѹмѹ, коньнѣшюмѹ, коньнѣшюемѹ, коньнѣшюѹмѹ, коньнѣшюмѹконьнѣе, коньнѣ, коньнѣшее, коньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
коньнѣшаго, коньнѣшаего, коньнѣшааго, коньнѣшагоконьнѣшмь, коньнѣшмь, коньнѣшмъ, коньнѣшмъконьнѣшмь, коньнѣшмь, коньнѣшмъ, коньнѣшмъконьнѣе, коньнѣ, коньнѣшее, коньнѣшеконьнѣшаꙗ, коньнѣшаѣ, коньнѣшаѧконьнѣшхъ, коньнѣшхъ, коньнѣшхь, коньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
коньнѣшмъ, коньнѣшмъ, коньнѣшмьконьнѣшаꙗ, коньнѣшаѣ, коньнѣшаѧконьнѣшм, коньнѣшмконьнѣшхъ, коньнѣшхъ, коньнѣшхьконьнѣшконьнѣшѹю, коньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
коньнѣшма, коньнѣшмаконьнѣшꙗ, коньнѣшѣ, коньнѣшаꙗконьнѣшѧѧ, коньнѣшѧѩ, коньнѣшѫѫ, коньнѣшаѧ, коньнѣшее, коньнѣшеѥконьнѣшконьнѣшѫѫ, коньнѣшѫѭ, коньнѣшѧѧ, коньнѣшѧѩ, коньнѣшююконьнѣшѫѫ, коньнѣшѫѭ, коньнѣшѧѧ, коньнѣшѧѩ, коньнѣшюю, коньнѣшеѭ, коньнѣшеѫ, коньнѣшеѧ, коньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
коньнѣшконьнѣшꙗ, коньнѣшѣконьнѣшѧѧ, коньнѣшѧѩ, коньнѣшѫѫ, коньнѣшаѧ, коньнѣшее, коньнѣшеѥконьнѣшхъ, коньнѣшхъ, коньнѣшхь, коньнѣшхьконьнѣшмъ, коньнѣшмъ, коньнѣшмь, коньнѣшмьконьнѣшѧѧ, коньнѣшѧѩ, коньнѣшѫѫ, коньнѣшаѧ, коньнѣшее, коньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
коньнѣшм, коньнѣшмконьнѣшхъ, коньнѣшхъ, коньнѣшхь, коньнѣшхьконьнѣшконьнѣшѹю, коньнѣшююконьнѣшма, коньнѣшма
коньнъ -ꙑ прил Конен, конски; от, на коня въꙁмогошꙙ отътрьгнѫт рѫцѣ го отъ ѹꙁдꙑ кон҄ьнꙑѧ цѣсарꙙ С 193.9—10 Изч С Гр τοῦ ἵππου Нвб конен ОА ВА Дюв МлБТР ЕтМл БТР АР