Исторически речник
кон҄ь  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
кон҄ькон҄ꙗ, кон҄ѣкон҄юкон҄ькон҄ꙗ, кон҄ѣкон҄емь, кон҄емъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
кон҄кон҄юкон҄, кон҄екон҄ь, кон҄, кон҄екон҄емъ, кон҄емькон҄ѧ, кон҄е
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
кон҄кон҄хъ, кон҄хькон҄ꙗ, кон҄ѣкон҄юкон҄ема
кон҄ь -н҄ꙗ м Кон сі въ орѫжꙑхъ  сі на коніхъ СП 19.8 не бѫдѣте ѣко конъ  мъскъ імъже нѣстъ раꙁѹма СП 31.9  пакꙑ мъ ꙁа ѹꙁдѫ конꙗ цѣсара С 194.6 повелѣ вономъ свомъ оседълат мѹ кон҄ь цѣсарьскъ С 221.18 гоже коньꙗ люта сѫшта  сверѣпа  напраснва С 565.5 Кола с коне, колесница. вдѣвъ же мѣсто трѣвно  красъно. сълѣꙁе отъ конꙗ поглѹмт сꙙ С 146.12—13 СП С Гр ἵππος ὄχημα конъ Нвб кон ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА Срв Коньовица МИ Коня МИ ЙЗ,МИПан Коньовото МИ ГХ, МИМ Конярник МИ Конявица МИ Коняво МИ Конявска могила МИ ЙЗах,Кюст Конов връх МИ Конярското МИ ИД,МНЛом Конев ФИ Коняров ФИ Конярски ФИ СтИл,РЛФИ