Исторически речник
конобъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
конобъ, конобьконобаконобѹ, конобовконобъ, конобьконобаконобомь, конобомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
конобѣконобеконоб, конобовеконобъ, конобь, конобовъ, конобовьконобомъ, конобомь, конобовомъ, конобовомьконобꙑ, конобовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
конобꙑ, конобовꙑ, конобъмконобѣхъ, конобѣхь, конобохъ, конобохь, конобовохъ, конобовохьконобаконобѹконобома
конобъ м Котел, казан дьвѣ бо птц въвръжете тꙙ въ клокоштѫштъ конобъ.  пльт твоѧ вьсꙙ съвьрꙙтъ  сокомъ сꙙ сътворꙙтъ С 233.23  на ѹтрьн҄ дьнь повелѣ сътворт конобъ.  вꙿложт вь нь пьцелъ  раꙁварт ї С 234.5  похватвъша комса отъ колеснцꙙ въвръгоста  въ конобъ С 234.21 въвръгошꙙ  самого того стааго въ конобъ пьцьлънꙑ С 368.24 Образно. їюда цръ моі. моавь коньбъ ѹпьваньѣ моего СП 59.10 Срв. СП107.10 СП С Гр λέβης χαλκίον коньбъ Нвб Ø