Исторически речник
комана  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
команакоманꙑкоманѣкоманѫ, команѹкоманоѭ, команоѫ, команоѧ, команоюкоманѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
комано-----
NfOuNfGuNfDu
---
комана -ꙑ ж МИ Комана — град в Понт [Мала Азия] на р. Ирис, средище на търговия с Армения [дн. развалини край Токат, Турция] мѫен прїмеш въ команѣхъ С 16.6—7 даже не прдетъ въ команъ вовода С 16.20—21 ведомъ же мѫенкъ хсовъ. въ команѣ С 17.26 дошедъшемъ же мъ на ѹтрьꙗ въ команѫ С 19.28 съꙁъда мѹ цръкъве марнъ кто крьстꙗнъ въ команѣ С 23.22 Изч С Гр ἡ Κομάνα αἱ Κομάναι