Исторически речник
колѧда  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
колѧдаколѧдꙑ, колѧдѫколѧдѣколѧдѫ, колѧдѹколѧдоѭ, колѧдоѫ, колѧдоѧ, колѧдоюколѧдѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
колѧдоколѧдꙑколѧдъ, колѧдьколѧдамъ, колѧдамьколѧдамколѧдахъ, колѧдахь
NfOuNfGuNfDu
колѧдѣколѧдѹколѧдама
колѧда -ꙑ ж Коледа, коледуване аще кꙿто въ а҃ день деⷮ҇ на колѧдѫ. енѹарѣ. ѣкоже пръвѣе поган творѣахѫ СЕ 103b 3 Изч СЕ От лат calendae Нвб коленда диал Дюв ДА коляда НГер ДА коледа ОА ВА НТ Дюв НГер ДА