Исторически речник
колонскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
колонскъ, колонскьколонскаколонскѹколонскъ, колонскьколонскаколонскомь, колонскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
колонсцѣколонскъколонсцколонскъ, колонскьколонскомъ, колонскомьколонскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
колонскꙑколонсцѣхъ, колонсцѣхьколонскаколонскѹколонскомаколонско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
колонскаколонскѹколонскоколонскаколонскомь, колонскомъколонсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
колонскаколонскъ, колонскьколонскомъ, колонскомьколонскꙑколонскꙑколонсцѣхъ, колонсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
колонсцѣколонскѹколонскомаколонскаколонскꙑ, колонскѫколонсцѣ, колонстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
колонскѫ, колонскѹколонскоѭ, колонскоѫ, колонскоѧ, колонскоюколонсцѣ, колонстѣколонскꙑколонскъ, колонскьколонскамъ, колонскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
колонскꙑколонскамколонскахъ, колонскахьколонсцѣ, колонстѣколонскѹколонскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
колонскꙑ, колонскꙑ, колонскоколонскаго, колонскаего, колонскааго, колонскаго, колонского, колонскога, колонскгоколонскѹмѹ, колонскѹемѹ, колонскѹѹмѹ, колонскѹмѹ, колонскоомѹ, колонскомѹ, колонскоѹмѹ, колонскмѹколонскꙑ, колонскꙑ, колонскоколонскаго, колонскаего, колонскааго, колонскаго, колонского, колонскога, колонскгоколонскꙑмь, колонскꙑмь, колонскꙑмъ, колонскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
колонсцѣмь, колонсцѣемь, колонсцѣѣмь, колонсцѣамь, колонсцѣмь, колонсцѣмъ, колонсцѣемъ, колонсцѣѣмъ, колонсцѣамъ, колонсцѣмъ, колонскомь, колонскомъколонскꙑ, колонскꙑ, колонскоколонсцколонскꙑхъ, колонскꙑхъ, колонскꙑхь, колонскꙑхь, колонсцѣхъ, колонсцѣхьколонскꙑмъ, колонскꙑмъ, колонскꙑмь, колонскꙑмь, колонсцѣмъ, колонсцѣмьколонскꙑѧ, колонскꙑꙗ, колонскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
колонскꙑм, колонскꙑмколонскꙑхъ, колонскꙑхъ, колонскꙑхь, колонскꙑхьколонскаꙗ, колонскаа, колонскаѣколонскѹю, колонскоюколонскꙑма, колонскꙑмаколонско, колонское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
колонскаго, колонскаего, колонскааго, колонскаго, колонского, колонскога, колонскгоколонскѹмѹ, колонскѹемѹ, колонскѹѹмѹ, колонскѹмѹ, колонскоомѹ, колонскомѹ, колонскоѹмѹ, колонскмѹколонско, колонскоеколонскаго, колонскаего, колонскааго, колонскаго, колонского, колонскога, колонскгоколонскꙑмь, колонскꙑмь, колонскꙑмъ, колонскꙑмъколонсцѣмь, колонсцѣемь, колонсцѣѣмь, колонсцѣамь, колонсцѣмь, колонсцѣмъ, колонсцѣемъ, колонсцѣѣмъ, колонсцѣамъ, колонсцѣмъ, колонскомь, колонскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
колонско, колонскоеколонскаꙗ, колонскаа, колонскаѣ, колонскаѧколонскꙑхъ, колонскꙑхъ, колонскꙑхь, колонскꙑхь, колонсцѣхъ, колонсцѣхьколонскꙑмъ, колонскꙑмъ, колонскꙑмь, колонскꙑмь, колонсцѣмъ, колонсцѣмьколонскаꙗ, колонскаа, колонскаѣ, колонскаѧколонскꙑм, колонскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
колонскꙑхъ, колонскꙑхъ, колонскꙑхь, колонскꙑхьколонсцѣколонскѹю, колонскоюколонскꙑма, колонскꙑмаколонскаꙗ, колонскаа, колонскаѣ, колонскаѧколонскꙑѧ, колонскꙑꙗ, колонскѫѭ, колонскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
колонсцѣ, колонстѣ, колонскоколонскѫѭ, колонскѹю, колонскоѭ, колонскоюколонскѫѭ, колонскоѫ, колонскоѧ, колонскоюколонсцѣ, колонстѣколонскꙑѧ, колонскꙑꙗ, колонскꙑеколонскꙑхъ, колонскꙑхъ, колонсцѣхъ, колонстѣхъ, колонскꙑхь, колонскꙑхь, колонсцѣхь, колонстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
колонскꙑмъ, колонскꙑмъ, колонсцѣмъ, колонстѣмъ, колонскꙑмь, колонскꙑмь, колонсцѣмь, колонстѣмьколонскꙑѧ, колонскꙑꙗ, колонскꙑеколонскꙑм, колонскꙑмколонскꙑхъ, колонскꙑхъ, колонскꙑхь, колонскꙑхьколонсцѣ, колонстѣколонскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
колонскꙑма, колонскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
колонскъ -ꙑ прил МИ Колонийски, който се отнася до Колония — бивш епископат в Армения на левия бряг на река Термодонт, по–късно — малоазийска област  вьсѫдѹ расходꙙшт сꙙ. севастскъ мтрополтъ. отъ прослѹтꙗ ѹбо же о н҄емъ прѣклонвъ сꙙ.  отъ колонїска града люд С 280.10—11 Изч С Гр τῆς Κολονίας колонїскъ