Исторически речник
коло  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
колоколесе, колес, колаколес, колѹколесемь, колесьмь, колесемъ, колесьмъ, коломь, коломъколесе, колесколеса, кола
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
колесъ, колесь, колъколесемъ, колесьмъ, колесемь, колесьмь, колесамъ, колесамь, коломъ, коломьколесꙑ, колꙑколесехъ, колесехь, колесѣхъ, колесѣхь, колѣхъколесѣ, колес, колѣколесѹ, колѹ
NnDu
колесьма, колесъма, колома
коло -колесе ср 1. Колело, обръч, кръг гласъ дащѩ облаці їбо стрѣлꙑ твоѩ прѣходѩтъ. гласъ грома твоего въ колесі СП 76.19 Образно. бъ моі положі ѩ ѣко коло. ѣко стеблі прѣдъ лцемь вѣтрѹ СП 82.14 2. Уред за измъчване распꙙт поставьно. пропасть. коло воштагꙑ C 85.16  на колес првꙙꙁан бꙑт готов С 88.23—24 Изч СП С Гр τροχός Нвб коло диал ОА НТ Дюв НГер ДА Срв Колото МИ ЙЗах,Кюст.кр Големо коло МИ ВП,ТО Коловоз МИ ЙЗ,МИПир