Исторически речник
колко  
колко нареч 1. Колко, в какво количество колко хлѣбъ мате М Мт 15.34 З А СК колко кошънцъ сплъненѣ ѹкрѹхъ вьꙁѧсте М Мк 8.20 З колко естъ дьнеї раба твоего СП 118.84 2. Колко много, в какво голямо количество вьꙁьр на крѫгъ вьсел҄енꙑѧ ... колко мѣстъ. колко ѧꙁꙑкъ. колко островъ С 431.1, 2 3. Като съюз. Въвежда подчинени допълнителни изречения: колко много хоштеші лі ѹвѣдѣті. коліко створі K 5b 2 съмотр колко сътвор да бꙑ го обратлъ С 414.7 колко пае πόσῳ μᾶλλον, πόσον Колко[то] повече, доколко[то] повече, колко много  маловрѣменьнꙑѧ сласт подвꙁаахъ сꙙ. а нꙑнꙗ колко пае небесьнааго рад цѣсара С 63.14 ꙗкоже  тꙑ послѹшьствѹш. колко пае ꙁа бесъмрьтьнааго цѣсара подвꙁаѭште сꙙ С 69.28 жрътꙗ раді сѹтънꙑмъ богомъ. колко пае б ѹжасат сꙙ намъ ха сѹса С 149.1 М З А СК СП С Гр πόσον πόσος ποῖος ὅσος πῶς τοσοῦτος Нвб колико диал остар