Исторически речник
колень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
колен, коленьколенꙗ, колена, коленьꙗколеню, коленѹ, коленьюколенмь, коленьмь, коленмъ, коленьмъ, коленмь, коленмъколен, колень, коленколенꙗ, колена, коленьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
колен, колень, коленеколенмъ, коленьмъ, коленмь, коленьмь, коленмъ, коленмь, коленомъ, коленамъколен, колень, колен, коленмколенхъ, коленьхъ, коленхь, коленьхь, коленхъ, коленхьколен, коленьколеню, коленѹ, коленью
NnDu
коленма, коленьма, коленма, коленма
колень -ꙗ ср Заколение, клане; убийство вьсьжде въꙁдьіханꙗ. вьсьжде коленꙗ вьсьжде крьв С 57.8 ѡ скрꙿб о бѣдꙑ. ѡ плаь ѡ колен. ѡ беꙁаконънꙑмъ тѣломъ С 57.11 Изч С Гр σφαγή колен Нвб коление остар диал ко̀лене ОA, Дюв ДА Срв клане