Исторически речник
коласаскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
коласаскъ, коласаскьколасаскаколасаскѹколасаскъ, коласаскьколасаскаколасаскомь, коласаскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
коласасцѣколасаскъколасасцколасаскъ, коласаскьколасаскомъ, коласаскомьколасаскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
коласаскꙑколасасцѣхъ, коласасцѣхьколасаскаколасаскѹколасаскомаколасаско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
коласаскаколасаскѹколасаскоколасаскаколасаскомь, коласаскомъколасасцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
коласаскаколасаскъ, коласаскьколасаскомъ, коласаскомьколасаскꙑколасаскꙑколасасцѣхъ, коласасцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
коласасцѣколасаскѹколасаскомаколасаскаколасаскꙑ, коласаскѫколасасцѣ, коласастѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
коласаскѫ, коласаскѹколасаскоѭ, коласаскоѫ, коласаскоѧ, коласаскоюколасасцѣ, коласастѣколасаскꙑколасаскъ, коласаскьколасаскамъ, коласаскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
коласаскꙑколасаскамколасаскахъ, коласаскахьколасасцѣ, коласастѣколасаскѹколасаскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
коласаскꙑ, коласаскꙑ, коласаскоколасаскаго, коласаскаего, коласаскааго, коласаскаго, коласаского, коласаскога, коласаскгоколасаскѹмѹ, коласаскѹемѹ, коласаскѹѹмѹ, коласаскѹмѹ, коласаскоомѹ, коласаскомѹ, коласаскоѹмѹ, коласаскмѹколасаскꙑ, коласаскꙑ, коласаскоколасаскаго, коласаскаего, коласаскааго, коласаскаго, коласаского, коласаскога, коласаскгоколасаскꙑмь, коласаскꙑмь, коласаскꙑмъ, коласаскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
коласасцѣмь, коласасцѣемь, коласасцѣѣмь, коласасцѣамь, коласасцѣмь, коласасцѣмъ, коласасцѣемъ, коласасцѣѣмъ, коласасцѣамъ, коласасцѣмъ, коласаскомь, коласаскомъколасаскꙑ, коласаскꙑ, коласаскоколасасцколасаскꙑхъ, коласаскꙑхъ, коласаскꙑхь, коласаскꙑхь, коласасцѣхъ, коласасцѣхьколасаскꙑмъ, коласаскꙑмъ, коласаскꙑмь, коласаскꙑмь, коласасцѣмъ, коласасцѣмьколасаскꙑѧ, коласаскꙑꙗ, коласаскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
коласаскꙑм, коласаскꙑмколасаскꙑхъ, коласаскꙑхъ, коласаскꙑхь, коласаскꙑхьколасаскаꙗ, коласаскаа, коласаскаѣколасаскѹю, коласаскоюколасаскꙑма, коласаскꙑмаколасаско, коласаское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
коласаскаго, коласаскаего, коласаскааго, коласаскаго, коласаского, коласаскога, коласаскгоколасаскѹмѹ, коласаскѹемѹ, коласаскѹѹмѹ, коласаскѹмѹ, коласаскоомѹ, коласаскомѹ, коласаскоѹмѹ, коласаскмѹколасаско, коласаскоеколасаскаго, коласаскаего, коласаскааго, коласаскаго, коласаского, коласаскога, коласаскгоколасаскꙑмь, коласаскꙑмь, коласаскꙑмъ, коласаскꙑмъколасасцѣмь, коласасцѣемь, коласасцѣѣмь, коласасцѣамь, коласасцѣмь, коласасцѣмъ, коласасцѣемъ, коласасцѣѣмъ, коласасцѣамъ, коласасцѣмъ, коласаскомь, коласаскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
коласаско, коласаскоеколасаскаꙗ, коласаскаа, коласаскаѣ, коласаскаѧколасаскꙑхъ, коласаскꙑхъ, коласаскꙑхь, коласаскꙑхь, коласасцѣхъ, коласасцѣхьколасаскꙑмъ, коласаскꙑмъ, коласаскꙑмь, коласаскꙑмь, коласасцѣмъ, коласасцѣмьколасаскаꙗ, коласаскаа, коласаскаѣ, коласаскаѧколасаскꙑм, коласаскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
коласаскꙑхъ, коласаскꙑхъ, коласаскꙑхь, коласаскꙑхьколасасцѣколасаскѹю, коласаскоюколасаскꙑма, коласаскꙑмаколасаскаꙗ, коласаскаа, коласаскаѣ, коласаскаѧколасаскꙑѧ, коласаскꙑꙗ, коласаскѫѭ, коласаскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
коласасцѣ, коласастѣ, коласаскоколасаскѫѭ, коласаскѹю, коласаскоѭ, коласаскоюколасаскѫѭ, коласаскоѫ, коласаскоѧ, коласаскоюколасасцѣ, коласастѣколасаскꙑѧ, коласаскꙑꙗ, коласаскꙑеколасаскꙑхъ, коласаскꙑхъ, коласасцѣхъ, коласастѣхъ, коласаскꙑхь, коласаскꙑхь, коласасцѣхь, коласастѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
коласаскꙑмъ, коласаскꙑмъ, коласасцѣмъ, коласастѣмъ, коласаскꙑмь, коласаскꙑмь, коласасцѣмь, коласастѣмьколасаскꙑѧ, коласаскꙑꙗ, коласаскꙑеколасаскꙑм, коласаскꙑмколасаскꙑхъ, коласаскꙑхъ, коласаскꙑхь, коласаскꙑхьколасасцѣ, коласастѣколасаскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
коласаскꙑма, коласаскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
коласаскъ -ꙑ прил Колосянски; който се отнася до посланието на ап. Павел, изпратено до колосяните [жителите на Колоса — град във Фригия — дн. развалини в долината на р. Емир преди вливането ѝ в р. Голям Мендерес, близо до соленото езеро Аджигьол в Турция]  ьтене отъ къ коласаскааго посъланꙗ Х II Аа 4 Изч Х Гр ὁ πρὸς Κολοσσαεῖς Нвб Ø