Исторически речник
кокотоглашень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
кокотоглашен, кокотоглашенькокотоглашенꙗ, кокотоглашена, кокотоглашеньꙗкокотоглашеню, кокотоглашенѹ, кокотоглашеньюкокотоглашенмь, кокотоглашеньмь, кокотоглашенмъ, кокотоглашеньмъ, кокотоглашенмь, кокотоглашенмъкокотоглашен, кокотоглашень, кокотоглашенкокотоглашенꙗ, кокотоглашена, кокотоглашеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
кокотоглашен, кокотоглашень, кокотоглашенекокотоглашенмъ, кокотоглашеньмъ, кокотоглашенмь, кокотоглашеньмь, кокотоглашенмъ, кокотоглашенмь, кокотоглашеномъ, кокотоглашенамъкокотоглашен, кокотоглашень, кокотоглашен, кокотоглашенмкокотоглашенхъ, кокотоглашеньхъ, кокотоглашенхь, кокотоглашеньхь, кокотоглашенхъ, кокотоглашенхькокотоглашен, кокотоглашенькокотоглашеню, кокотоглашенѹ, кокотоглашенью
NnDu
кокотоглашенма, кокотоглашеньма, кокотоглашенма, кокотоглашенма
кокотоглашень -ꙗ ср Времето, когато пропяват петлите; на разсъмване бьдте ѹбо не вѣсте бо когда гь домѹ прдетъ. веерь л въ полѹношт. л въ кокотоглашене. л ютро М Мк 13.35 Изч М Гр ἀλεκτοροφωνία кокотоглашене Нвб Ø