Исторически речник
кожьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
кожьнъ, кожьнькожьнакожьнѹкожьнъ, кожьнькожьнакожьномь, кожьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
кожьнѣкожьне, кожьнꙑкожьнкожьнъ, кожьнькожьномъ, кожьномькожьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
кожьнꙑкожьнѣхъ, кожьнѣхькожьнакожьнѹкожьномакожьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
кожьнакожьнѹкожьнокожьнакожьномь, кожьномъкожьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
кожьнакожьнъ, кожьнькожьномъ, кожьномькожьнакожьнꙑкожьнѣхъ, кожьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
кожьнѣкожьнѹкожьномакожьнакожьнꙑ, кожьнѫкожьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
кожьнѫ, кожьнѹкожьноѭ, кожьноѫ, кожьноѧ, кожьноюкожьнѣкожьнꙑкожьнъ, кожьнькожьнамъ, кожьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
кожьнꙑкожьнамкожьнахъ, кожьнахькожьнѣкожьнѹкожьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
кожьнꙑ, кожьнꙑ, кожьнокожьнаго, кожьнаего, кожьнааго, кожьнаго, кожьного, кожьнога, кожьнгокожьнѹмѹ, кожьнѹемѹ, кожьнѹѹмѹ, кожьнѹмѹ, кожьноомѹ, кожьномѹ, кожьноѹмѹ, кожьнмѹкожьнꙑ, кожьнꙑ, кожьнокожьнаго, кожьнаего, кожьнааго, кожьнаго, кожьного, кожьнога, кожьнгокожьнꙑмь, кожьнꙑмь, кожьнꙑмъ, кожьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
кожьнѣмь, кожьнѣемь, кожьнѣѣмь, кожьнѣамь, кожьнѣмь, кожьнѣмъ, кожьнѣемъ, кожьнѣѣмъ, кожьнѣамъ, кожьнѣмъ, кожьномь, кожьномъкожьнꙑ, кожьнꙑ, кожьнокожьнкожьнꙑхъ, кожьнꙑхъ, кожьнꙑхь, кожьнꙑхь, кожьнѣхъ, кожьнѣхькожьнꙑмъ, кожьнꙑмъ, кожьнꙑмь, кожьнꙑмь, кожьнѣмъ, кожьнѣмькожьнꙑѧ, кожьнꙑꙗ, кожьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
кожьнꙑм, кожьнꙑмкожьнꙑхъ, кожьнꙑхъ, кожьнꙑхь, кожьнꙑхькожьнаꙗ, кожьнаа, кожьнаѣкожьнѹю, кожьноюкожьнꙑма, кожьнꙑмакожьно, кожьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
кожьнаго, кожьнаего, кожьнааго, кожьнаго, кожьного, кожьнога, кожьнгокожьнѹмѹ, кожьнѹемѹ, кожьнѹѹмѹ, кожьнѹмѹ, кожьноомѹ, кожьномѹ, кожьноѹмѹ, кожьнмѹкожьно, кожьноекожьнаго, кожьннаего, кожьнааго, кожьнаго, кожьного, кожьнога, кожьнгокожьнꙑмь, кожьнꙑмь, кожьнꙑмъ, кожьнꙑмъкожьнѣмь, кожьнѣемь, кожьнѣѣмь, кожьнѣамь, кожьнѣмь, кожьнѣмъ, кожьнѣемъ, кожьнѣѣмъ, кожьнѣамъ, кожьнѣмъ, кожьномь, кожьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
кожьно, кожьноекожьнаꙗ, кожьнаа, кожьнаѣ, кожьнаѧкожьнꙑхъ, кожьнꙑхъ, кожьнꙑхь, кожьнꙑхь, кожьнѣхъ, кожьнѣхькожьнꙑмъ, кожьнꙑмъ, кожьнꙑмь, кожьнꙑмь, кожьнѣмъ, кожьнѣмькожьнаꙗ, кожьнаа, кожьнаѣ, кожьнаѧкожьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
кожьнꙑхъ, кожьнꙑхъ, кожьнꙑхь, кожьнꙑхькожьнѣкожьнѹю, кожьноюкожьнꙑма, кожьнꙑмакожьнаꙗ, кожьнаа, кожьнаѣ, кожьнаѧкожьнꙑѧ, кожьнꙑꙗ, кожьнѫѭ, кожьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
кожьнѣ, кожьнокожьнѫѭ, кожьнѹю, кожьноѭ, кожьноюкожьнѫѭ, кожьноѫ, кожьноѧ, кожьноюкожьнѣкожьнꙑѧ, кожьнꙑꙗ, кожьнꙑекожьнꙑхъ, кожьнꙑхъ, кожьнѣхъ, кожьнꙑхь, кожьнꙑхь, кожьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
кожьнꙑмъ, кожьнꙑмъ, кожьнѣмъ, кожьнꙑмь, кожьнꙑмь, кожьнѣмькожьнꙑѧ, кожьнꙑꙗ, кожьнꙑекожьнꙑм, кожьнꙑмкожьнꙑхъ, кожьнꙑхъ, кожьнꙑхь, кожьнꙑхькожьнѣкожьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
кожьнꙑма, кожьнꙑмакожьнѣ, кожьнѣшкожьнѣшакожьнѣшѹ, кожьнѣшюкожьнѣкожьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
кожьнѣшемь, кожьнѣшемъкожьнѣшкожьнѣкожьнѣше, кожьнѣшкожьнѣшь, кожьнѣшъкожьнѣшемъ, кожьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
кожьнѣшѧкожьнѣшкожьнѣшхъ, кожьнѣшхькожьнѣшакожьнѣшѹ, кожьнѣшюкожьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
кожьнѣе, кожьнѣ, кожьнѣшекожьнѣшакожьнѣшѹ, кожьнѣшюкожьнѣе, кожьнѣ, кожьнѣшекожьнѣшакожьнѣшемь, кожьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
кожьнѣшкожьнѣе, кожьнѣкожьнѣша, кожьнѣшкожьнѣшь, кожьнѣшъкожьнѣшемъ, кожьнѣшемькожьнѣша, кожьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
кожьнѣшкожьнѣшхъ, кожьнѣшхькожьнѣшкожьнѣшѹ, кожьнѣшюкожьнѣшемакожьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
кожьнѣшѧ, кожьнѣшѫ, кожьнѣшекожьнѣшкожьнѣшѫ, кожьнѣшѧ, кожьнѣшѹкожьнѣшеѭ, кожьнѣшеѫ, кожьнѣшеѧ, кожьнѣшеюкожьнѣшкожьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
кожьнѣшѧ, кожьнѣшѫ, кожьнѣшекожьнѣшь, кожьнѣшъкожьнѣшамъ, кожьнѣшамькожьнѣшѧ, кожьнѣше, кожьнѣшѫкожьнѣшамкожьнѣшахъ, кожьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
кожьнѣшкожьнѣшѹ, кожьнѣшюкожьнѣшамакожьнѣ, кожьнѣшкожьнѣшаго, кожьнѣшаего, кожьнѣшааго, кожьнѣшагокожьнѣшѹмѹ, кожьнѣшѹемѹ, кожьнѣшѹѹмѹ, кожьнѣшѹмѹ, кожьнѣшюмѹ, кожьнѣшюемѹ, кожьнѣшюѹмѹ, кожьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
кожьнѣкожьнѣшаго, кожьнѣшаего, кожьнѣшааго, кожьнѣшагокожьнѣшмь, кожьнѣшмь, кожьнѣшмъ, кожьнѣшмъкожьнѣшмь, кожьнѣшмь, кожьнѣшмъ, кожьнѣшмъкожьнѣкожьнѣше, кожьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
кожьнѣшхъ, кожьнѣшхъ, кожьнѣшхь, кожьнѣшхькожьнѣшмъ, кожьнѣшмъ, кожьнѣшмькожьнѣшѧѧ, кожьнѣшее, кожьнѣшѫѫкожьнѣшм, кожьнѣшмкожьнѣшхъ, кожьнѣшхъ, кожьнѣшхькожьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
кожьнѣшѹю, кожьнѣшююкожьнѣшма, кожьнѣшмакожьнѣе, кожьнѣ, кожьнѣшее, кожьнѣшекожьнѣшаго, кожьнѣшаего, кожьнѣшааго, кожьнѣшагокожьнѣшѹмѹ, кожьнѣшѹемѹ, кожьнѣшѹѹмѹ, кожьнѣшѹмѹ, кожьнѣшюмѹ, кожьнѣшюемѹ, кожьнѣшюѹмѹ, кожьнѣшюмѹкожьнѣе, кожьнѣ, кожьнѣшее, кожьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
кожьнѣшаго, кожьнѣшаего, кожьнѣшааго, кожьнѣшагокожьнѣшмь, кожьнѣшмь, кожьнѣшмъ, кожьнѣшмъкожьнѣшмь, кожьнѣшмь, кожьнѣшмъ, кожьнѣшмъкожьнѣе, кожьнѣ, кожьнѣшее, кожьнѣшекожьнѣшаꙗ, кожьнѣшаѣ, кожьнѣшаѧкожьнѣшхъ, кожьнѣшхъ, кожьнѣшхь, кожьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
кожьнѣшмъ, кожьнѣшмъ, кожьнѣшмькожьнѣшаꙗ, кожьнѣшаѣ, кожьнѣшаѧкожьнѣшм, кожьнѣшмкожьнѣшхъ, кожьнѣшхъ, кожьнѣшхькожьнѣшкожьнѣшѹю, кожьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
кожьнѣшма, кожьнѣшмакожьнѣшꙗ, кожьнѣшѣ, кожьнѣшаꙗкожьнѣшѧѧ, кожьнѣшѧѩ, кожьнѣшѫѫ, кожьнѣшаѧ, кожьнѣшее, кожьнѣшеѥкожьнѣшкожьнѣшѫѫ, кожьнѣшѫѭ, кожьнѣшѧѧ, кожьнѣшѧѩ, кожьнѣшююкожьнѣшѫѫ, кожьнѣшѫѭ, кожьнѣшѧѧ, кожьнѣшѧѩ, кожьнѣшюю, кожьнѣшеѭ, кожьнѣшеѫ, кожьнѣшеѧ, кожьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
кожьнѣшкожьнѣшꙗ, кожьнѣшѣкожьнѣшѧѧ, кожьнѣшѧѩ, кожьнѣшѫѫ, кожьнѣшаѧ, кожьнѣшее, кожьнѣшеѥкожьнѣшхъ, кожьнѣшхъ, кожьнѣшхь, кожьнѣшхькожьнѣшмъ, кожьнѣшмъ, кожьнѣшмь, кожьнѣшмькожьнѣшѧѧ, кожьнѣшѧѩ, кожьнѣшѫѫ, кожьнѣшаѧ, кожьнѣшее, кожьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
кожьнѣшм, кожьнѣшмкожьнѣшхъ, кожьнѣшхъ, кожьнѣшхь, кожьнѣшхькожьнѣшкожьнѣшѹю, кожьнѣшююкожьнѣшма, кожьнѣшма
кожьнъ -ꙑ прил Кожен; направен от кожа нъ се съкрꙑлъ с вь себѣ ба нага. обльклъ сꙙ с въ срамьнѫѭ кожьнѫѭ рꙁѫ. нъ облѣкохъ сꙙ въ (!) пльт твоѩ. въ кожьнѫѭ рꙁѫ С 470.8, 9 Изч С Гр δερμάτινος Нвб кожен ОA, BA, АК НТ Дюв ЕтМл БТР АР ДА