Исторически речник
ковьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ковьнкъ, ковьнкь, ковънкъ, ковънкь, ковнкъ, ковнкьковьнка, ковънка, ковнкаковьнкѹ, ковънкѹ, ковнкѹковьнкъ, ковьнкь, ковънкъ, ковънкь, ковнкъ, ковнкьковьнка, ковънка, ковнкаковьнкомь, ковьнкомъ, ковънкомь, ковънкомъ, ковнкомь, ковнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ковьнцѣ, ковънцѣ, ковнцѣковьне, ковъне, ковнековьнц, ковънц, ковнцковьнкъ, ковьнкь, ковънкъ, ковънкь, ковнкъ, ковнкьковьнкомъ, ковьнкомь, ковънкомъ, ковънкомь, ковнкомъ, ковнкомьковьнкꙑ, ковънкꙑ, ковнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ковьнкꙑ, ковънкꙑ, ковнкꙑковьнцѣхъ, ковьнцѣхь, ковънцѣхъ, ковънцѣхь, ковнцѣхъ, ковнцѣхьковьнка, ковънка, ковнкаковьнкѹ, ковънкѹ, ковнкѹковьнкома, ковънкома, ковнкома
ковьнкъ м Заговорник, съзаклятник бѣ же нарцаемꙑ варавва съ свом ковьнкꙑ съвѧꙁанъ М Мк 15.7 Изч М З Гр στασιαστής Нвб Срв ков, ковен