Исторически речник
коват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
коватковѫ, ковѹковешковетъ, коветь, коветковемъ, ковемь, ковем, ковемоковете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ковѫтъ, ковѹтъ, ковѫть, ковѹть, ковѫт, ковѹтковевѣковетаковетековковв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ковѣмъ, ковѣмь, ковѣмковѣтековѣвѣковѣтаковахъ, ковахь, ковахкова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
коваковахомъ, ковахомь, ковахом, ковахмꙑковастековашѧ, ковашѫ, коваша, коваше, ковахѫковаховѣковаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ковастековаахъ, ковахъ, ковѣхъ, коваахь, ковахь, ковѣхь, коваах, ковах, ковѣхковааше, коваше, ковѣшековааше, коваше, ковѣшековаахомъ, ковахомъ, ковѣхомъ, коваахомь, ковахомь, ковѣхомь, коваахом, ковахом, ковѣхомковаашете, ковашете, ковѣшете, коваасте, ковасте, ковѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
коваахѫ, ковахѫ, ковѣхѫ, коваахѹ, ковахѹ, ковѣхѹковааховѣ, коваховѣ, ковѣховѣковаашета, ковашета, ковѣшета, ковааста, коваста, ковѣстаковаашете, ковашете, ковѣшете, коваасте, ковасте, ковѣсте
коват -ковѫ -ковеш несв 1. Кова, обработвам с чук метал слѣпꙑ надеждꙙ маш. гоже бо прѣді малꙑ вдѣаше млатꙑ ковома.  брадъвѭ тешема С 161.29 2. Прич. мин. страд. като прил. кованъ м ἐλατός Кован, обкован поіте бѹ нашемѹ въ глѫслехъ (!) ... въ трѫбахъ кованахъ. і гласомь трѫбꙑ рожѣнꙑ СП 97.6 3. Прен. Кроя, замислям, създавам [интриги, заговор и под.] на хрібьтѣ моемь коваахѫ грѣшьнц СП 128.3 Срв. С113.10 фарсе же ꙁъвавꙑ го на обѣдъ. та въ дѹшьнѣѣмь с дѣльнцѣ хѹльнꙑ ковааше на н҄ь мꙑсл С 392.28—29 Изч СП С Гр τεκταίνω κινέω Нвб кова ОА НТ Дюв НГер МлБТР АР БТР ДА Срв ковач Ковачево МИ Ковачов дол МИ ХХ,ЛИМР Ковачова кория МИ Ковачовец МИ ЙЗ,МИПан Ковачевото МИ Ковачевска МИ ГХ,МИМ Ковачка махала МИ Ковачки рид МИ Ковачковци МИ ЙЗах,Кюст.кр Ковач МИ Ковачите МИ СНМБ Ковачи МИ АП,ПСС Ковачица МИ Ковачичка межда МИ ИД,МНЛом