Исторически речник
коварьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
коварьство, коваръство, коварствоковарьства, коваръства, коварстваковарьствѹ, коваръствѹ, коварствѹковарьствомь, коваръствомь, коварствомь, коварьствомъ, коваръствомъ, коварствомъковарьствѣ, коваръствѣ, коварствѣковарьства, коваръства, коварства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
коварьствъ, коваръствъ, коварествъ, коварьствь, коварствь, коварьстъвь, коварстъвь, коварьстьвь, коварстьвьковаррьствомъ, коваръствомъ, коварствомъ, коварьствомь, коваръствомь, коварствомьковарьствꙑ, коваръствꙑ, коварствꙑковарьствѣхъ, коваръствѣхъ, коварствѣхъ, коварьствѣхь, коваръствѣхь, коварствѣхьковарьствѣ, коваръствѣ, коварствѣковарьствѹ, коваръствѹ, коварствѹ
NnDu
коварьствома, коваръствома, коварствома
коварьство ср Начин на мислене, замисъл камо съходтъ. гоже съмрьть не можетꙿ ѹдрьжат. ꙿто  слово. то коварьство. ꙿто  мꙑсль сьнтю го. же въ адъ С 459.21 Изч С Гр τρόπος Нвб коварство ОА ЕтМл БТР АР