Исторически речник
кльцат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
кльцаткльцаѭ, кльцаѫ, кльцаѧ, кльцаюкльцаш, кльцаеш, кльцаашкльцатъ, кльцаетъ, кльцаатъ, кльцать, кльцаеть, кльцаать, кльцат, кльцает, кльцааткльцамъ, кльцаемъ, кльцаамъ, кльцамь, кльцаемь, кльцаамь, кльцам, кльцаем, кльцаам, кльцамо, кльцаемо, кльцаамокльцате, кльцаете, кльцаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
кльцаѭтъ, кльцаѫтъ, кльцаѧтъ, кльцаютъ, кльцаѭть, кльцаѫть, кльцаѧть, кльцають, кльцаѭт, кльцаѫт, кльцаѧт, кльцаюткльцавѣ, кльцаевѣ, кльцаавѣкльцата, кльцаета, кльцаатакльцате, кльцаете, кльцаатекльцакльца
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
кльцамъ, кльцамь, кльцамкльцатекльцавѣкльцатакльцахъ, кльцахь, кльцахкльца
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
кльцакльцахомъ, кльцахомь, кльцахом, кльцахмꙑкльцастекльцашѧ, кльцашѫ, кльцаша, кльцаше, кльцахѫкльцаховѣкльцаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
кльцастекльцаахъ, кльцахъ, кльцаахь, кльцахь, кльцаах, кльцахкльцааше, кльцашекльцааше, кльцашекльцаахомъ, кльцахомъ, кльцаахомь, кльцахомь, кльцаахом, кльцахомкльцаашете, кльцашете, кльцаасте, кльцасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
кльцаахѫ, кльцахѫ, кльцаахѹ, кльцахѹкльцааховѣ, кльцаховѣкльцаашета, кльцашета, кльцааста, кльцастакльцаашете, кльцашете, кльцаасте, кльцасте
кльцат -кльцаѭ -кльцаш несв Размишлявам, мъдрувам [образно] ноштьѭ сръдьцемь глѹмлѣхъ сѩ. і клъцаше дхъ моі СП 76.7 Изч СП Гр σκάλλω клъцат Нвб Срв клъцам ’бъбря диал измислям ДА