Исторически речник
клонт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
клонт сѧклонѭ, клонѧ, клонюклоншклонтъ, клонть, клонтклонмъ, клонмь, клонм, клонмоклонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
клонѧтъ, клонѧть, клонѧтклонвѣклонтаклонтеклонклон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
клонмъ, клонмь, клонмклонтеклонвѣклонтаклонхъ, клонхь, клонхклон
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
клонклонхомъ, клонхомь, клонхом, клонхмꙑклонстеклоншѧ, клоншѫ, клонша, клонше, клонхѫклонховѣклонста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
клонстеклонꙗахъ, клонѣахъ, клонаахъ, клонѣхъ, клонꙗхъ, клонѧахъ, клонѧхъ, клонꙗахь, клонѣахь, клонаахь, клонѣхь, клонꙗхь, клонѧахь, клонѧхь, клонꙗах, клонѣах, клонаах, клонѣх, клонꙗх, клонѧах, клонѧхклонꙗаше, клонѣаше, клонааше, клонѣше, клонꙗше, клонѧаше, клонѧшеклонꙗаше, клонѣаше, клонааше, клонѣше, клонꙗше, клонѧаше, клонѧшеклонꙗахомъ, клонѣахомъ, клонаахомъ, клонѣхомъ, клонꙗхомъ, клонѧахомъ, клонѧхомъ, клонꙗахомь, клонѣахомь, клонаахомь, клонѣхомь, клонꙗхомь, клонѧахомь, клонѧхомь, клонꙗахом, клонѣахом, клонаахом, клонѣхом, клонꙗхом, клонѧахом, клонѧхомклонꙗашете, клонѣашете, клонаашете, клонѣшете, клонꙗшете, клонꙗасте, клонѣасте, клонаасте, клонѣсте, клонꙗсте, клонѧасте, клонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
клонꙗахѫ, клонѣахѫ, клонаахѫ, клонѣхѫ, клонꙗхѫ, клонꙗахѹ, клонѣахѹ, клонаахѹ, клонѣхѹ, клонꙗхѹ, клонѧахѹ, клонѧхѹклонꙗаховѣ, клонѣаховѣ, клонааховѣ, клонѣховѣ, клонꙗховѣ, клонѧаховѣ, клонѧховѣклонꙗашета, клонѣашета, клонаашета, клонѣшета, клонꙗшета, клонꙗаста, клонѣаста, клонааста, клонѣста, клонꙗста, клонѧаста, клонѧстаклонꙗашете, клонѣашете, клонаашете, клонѣшете, клонꙗшете, клонꙗасте, клонѣасте, клонаасте, клонѣсте, клонꙗсте, клонѧасте, клонѧсте
клонт сѧ -клонѭ сѧ -клонш сѧ несв Наклонявам се, навеждам се тебѣ глагол҄ѫ велтъ т їс хс мо сьлѣст. страхомъ же клонꙙ сꙙ  ꙁапрѣштенмъ сьпаде кѹмрь съ мѣста свого С 33.14 Изч С Гр κλονέομαι Нвб клоня се ВА НТ ДА Срв клоня ОА ВА Дюв МлБТР ДА