Исторически речник
клоскаѵръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
клоскаѵръ, клоскаѵрьклоскаѵраклоскаѵрѹ, клоскаѵровклоскаѵръ, клоскаѵрьклоскаѵраклоскаѵромь, клоскаѵромъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
клоскаѵрѣклоскаѵре----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
клоскаѵръ м МИ Клиоскавър — улица в античния Рим, на изток от Монте Палатино [лат. Mons Palatinus], перпендикулярна на дн. Via di S. Gregorio, която отвежда към Константиновата арка црънорꙁъцъ бѣ въ манастꙑр. стааго апостола аньдреа. нарцамааго клоскаѵра С 119.21 аꙁъ смъ ѹбогꙑ. пршедꙑ к тебѣ гда бѣ въ манастꙑр стааго аньдреа апостола. нарцамааго клоскаръ С 122.8 Изч С Гр Κλοιοσκαύρη От лат Clivus scauri клоскаръ