Исторически речник
кл҄евета  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
кл҄еветакл҄еветꙑ, кл҄еветѫкл҄еветѣкл҄еветѫ, кл҄еветѹкл҄еветоѭ, кл҄еветоѫ, кл҄еветоѧ, кл҄еветоюкл҄еветѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
кл҄еветокл҄еветꙑкл҄еветъ, кл҄еветькл҄еветамъ, кл҄еветамькл҄еветамкл҄еветахъ, кл҄еветахь
NfOuNfGuNfDu
кл҄еветѣкл҄еветѹкл҄еветама
кл҄евета -ꙑ ж Клевета, злословие, хула, лъжливо обвинение їꙁбав мѩ отъ клеветꙑ лѩ СП 118.134 прсно въпадаѭ въ блѫдꙑ ... въ клеветꙑ СЕ 68a 24 сего рад да отъстѫптъ отъ васъ вꙿсе ослѹшане. протвьно слово. гръдость ... клевета СЕ 91b 15—16 кротко же трьпꙙ клеветꙑ С 481.24 Изч СП СЕ С Гр συκοφαντία λοιδορία клевета Нвб клевета ОА ВА АК Дюв НГер БТР АР МлБТР ДА