Исторически речник
класт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
класт*кладѫ*кладеш*кладетъ*кладемъ*кладете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*кладѫтъ*кладевѣ*кладета*кладете*клад*клад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*кладѣмъ*кладѣте*кладѣвѣ*кладѣта*кладъ, *кладохъ*кладе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*кладе*кладомъ, *кладохомъ*кладете, *кладосте*кладѫ, *кладошѧ, *кладохѫ*кладовѣ, *кладоховѣ*кладета, *кладоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*кладете, *кладосте*кладѣахъ*кладѣаше*кладѣаше*кладѣахомъ*кладѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*кладѣахѫ*кладѣаховѣ*кладѣашета*кладѣашете
класт -кладѫ -кладеш несв Поставям, слагам, натрупвам прнесеномъ же бꙑвъшемъ дръвомъ.  крѫгомъ гладъше (погр. вм. кладъшемъ, Север., с. 141, бел. под линия) С 141.14—15 Изч С Гр περισωρεύω Нвб клада ОА ВА НТ Дюв НГер ДА