Исторически речник
кланꙗнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
кланꙗн, кланꙗнькланꙗнꙗ, кланꙗна, кланꙗньꙗкланꙗню, кланꙗнѹ, кланꙗньюкланꙗнмь, кланꙗньмь, кланꙗнмъ, кланꙗньмъ, кланꙗнмь, кланꙗнмъкланꙗн, кланꙗнь, кланꙗнкланꙗнꙗ, кланꙗна, кланꙗньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
кланꙗн, кланꙗнь, кланꙗнекланꙗнмъ, кланꙗньмъ, кланꙗнмь, кланꙗньмь, кланꙗнмъ, кланꙗнмь, кланꙗномъ, кланꙗнамъкланꙗн, кланꙗнь, кланꙗн, кланꙗнмкланꙗнхъ, кланꙗньхъ, кланꙗнхь, кланꙗньхь, кланꙗнхъ, кланꙗнхькланꙗн, кланꙗнькланꙗню, кланꙗнѹ, кланꙗнью
NnDu
кланꙗнма, кланꙗньма, кланꙗнма, кланꙗнма
кланꙗнь -ꙗ ср Кланяне, покланяне се сѫтъ дѣла. алъкане жѧдане. ꙁемелѣгане. кланѣне. малосъпане СЕ 69b 23 Изч СЕ Гр προσκύνησις кланѣне Нвб кланяние остар ВА НГер ДА Срв кланяне