Исторически речник
кладеш  
кладеш [погр. С 243.2] вж жлѣст