Исторически речник
к҄товъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
к҄товъ, к҄товьк҄товак҄товѹк҄товъ, к҄товьк҄товак҄товомь, к҄товомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
к҄товѣк҄товък҄товк҄товъ, к҄товьк҄товомъ, к҄товомьк҄товꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
к҄товꙑк҄товѣхъ, к҄товѣхьк҄товак҄товѹк҄товомак҄тово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
к҄товак҄товѹк҄товок҄товак҄товомь, к҄товомък҄товѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
к҄товак҄товъ, к҄товьк҄товомъ, к҄товомьк҄товак҄товꙑк҄товѣхъ, к҄товѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
к҄товѣк҄товѹк҄товомак҄товак҄товꙑ, к҄товѫк҄товѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
к҄товѫ, к҄товѹк҄товоѭ, к҄товоѫ, к҄товоѧ, к҄товоюк҄товѣк҄товꙑк҄товъ, к҄товьк҄товамъ, к҄товамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
к҄товꙑк҄товамк҄товахъ, к҄товахьк҄товѣк҄товѹк҄товама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
к҄товъ прил притеж Китов, който се отнася до кит тъкмо ꙁнамене онꙑ прка. ѣко бо бѣ она въ рѣвѣ ктовѣ. тр дьн  тр ношт М Мт 12.40 Изч М З От гр τοῦ κήτους ктовъ Нвб китов ОА ВА