Исторически речник
келѹнтна  
келѹнтна [погр. Е 20а 17] вж калѹнтнъ