Исторически речник
к҄ела  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
к҄елак҄елꙑк҄елѣк҄елѫ, к҄елѹк҄елоѭ, к҄елоѫ, к҄елоѧ, к҄елоюк҄елѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
к҄ело-----
NfOuNfGuNfDu
---
к҄ела ж МИ к҄ела нова Κελλανόβα Кела Нова, място близо до базиликата “Св. Павел” в Рим мат же го блаженаꙗ слвꙗ. жвѣаше блꙁъ вратъ стааго паула апостола. на мѣстѣ нарцамѣѣмъ к҄ела нова С 119.26 Изч С От лат Cella nova