Исторически речник
к҄едрьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
к҄едрьскъ, к҄едрьскьк҄едрьскак҄едрьскѹк҄едрьскъ, к҄едрьскьк҄едрьскак҄едрьскомь, к҄едрьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
к҄едрьсцѣк҄едрьскък҄едрьсцк҄едрьскъ, к҄едрьскьк҄едрьскомъ, к҄едрьскомьк҄едрьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
к҄едрьскꙑк҄едрьсцѣхъ, к҄едрьсцѣхьк҄едрьскак҄едрьскѹк҄едрьскомак҄едрьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
к҄едрьскак҄едрьскѹк҄едрьскок҄едрьскак҄едрьскомь, к҄едрьскомък҄едрьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
к҄едрьскак҄едрьскъ, к҄едрьскьк҄едрьскомъ, к҄едрьскомьк҄едрьскꙑк҄едрьскꙑк҄едрьсцѣхъ, к҄едрьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
к҄едрьсцѣк҄едрьскѹк҄едрьскомак҄едрьскак҄едрьскꙑ, к҄едрьскѫк҄едрьсцѣ, к҄едрьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
к҄едрьскѫ, к҄едрьскѹк҄едрьскоѭ, к҄едрьскоѫ, к҄едрьскоѧ, к҄едрьскоюк҄едрьсцѣ, к҄едрьстѣк҄едрьскꙑк҄едрьскъ, к҄едрьскьк҄едрьскамъ, к҄едрьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
к҄едрьскꙑк҄едрьскамк҄едрьскахъ, к҄едрьскахьк҄едрьсцѣ, к҄едрьстѣк҄едрьскѹк҄едрьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
к҄едрьскꙑ, к҄едрьскꙑ, к҄едрьскок҄едрьскаго, к҄едрьскаего, к҄едрьскааго, к҄едрьскаго, к҄едрьского, к҄едрьскога, к҄едрьскгок҄едрьскѹмѹ, к҄едрьскѹемѹ, к҄едрьскѹѹмѹ, к҄едрьскѹмѹ, к҄едрьскоомѹ, к҄едрьскомѹ, к҄едрьскоѹмѹ, к҄едрьскмѹк҄едрьскꙑ, к҄едрьскꙑ, к҄едрьскок҄едрьскаго, к҄едрьскаего, к҄едрьскааго, к҄едрьскаго, к҄едрьского, к҄едрьскога, к҄едрьскгок҄едрьскꙑмь, к҄едрьскꙑмь, к҄едрьскꙑмъ, к҄едрьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
к҄едрьсцѣмь, к҄едрьсцѣемь, к҄едрьсцѣѣмь, к҄едрьсцѣамь, к҄едрьсцѣмь, к҄едрьсцѣмъ, к҄едрьсцѣемъ, к҄едрьсцѣѣмъ, к҄едрьсцѣамъ, к҄едрьсцѣмъ, к҄едрьскомь, к҄едрьскомък҄едрьскꙑ, к҄едрьскꙑ, к҄едрьскок҄едрьсцк҄едрьскꙑхъ, к҄едрьскꙑхъ, к҄едрьскꙑхь, к҄едрьскꙑхь, к҄едрьсцѣхъ, к҄едрьсцѣхьк҄едрьскꙑмъ, к҄едрьскꙑмъ, к҄едрьскꙑмь, к҄едрьскꙑмь, к҄едрьсцѣмъ, к҄едрьсцѣмьк҄едрьскꙑѧ, к҄едрьскꙑꙗ, к҄едрьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
к҄едрьскꙑм, к҄едрьскꙑмк҄едрьскꙑхъ, к҄едрьскꙑхъ, к҄едрьскꙑхь, к҄едрьскꙑхьк҄едрьскаꙗ, к҄едрьскаа, к҄едрьскаѣк҄едрьскѹю, к҄едрьскоюк҄едрьскꙑма, к҄едрьскꙑмак҄едрьско, к҄едрьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
к҄едрьскаго, к҄едрьскаего, к҄едрьскааго, к҄едрьскаго, к҄едрьского, к҄едрьскога, к҄едрьскгок҄едрьскѹмѹ, к҄едрьскѹемѹ, к҄едрьскѹѹмѹ, к҄едрьскѹмѹ, к҄едрьскоомѹ, к҄едрьскомѹ, к҄едрьскоѹмѹ, к҄едрьскмѹк҄едрьско, к҄едрьскоек҄едрьскаго, к҄едрьскаего, к҄едрьскааго, к҄едрьскаго, к҄едрьского, к҄едрьскога, к҄едрьскгок҄едрьскꙑмь, к҄едрьскꙑмь, к҄едрьскꙑмъ, к҄едрьскꙑмък҄едрьсцѣмь, к҄едрьсцѣемь, к҄едрьсцѣѣмь, к҄едрьсцѣамь, к҄едрьсцѣмь, к҄едрьсцѣмъ, к҄едрьсцѣемъ, к҄едрьсцѣѣмъ, к҄едрьсцѣамъ, к҄едрьсцѣмъ, к҄едрьскомь, к҄едрьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
к҄едрьско, к҄едрьскоек҄едрьскаꙗ, к҄едрьскаа, к҄едрьскаѣ, к҄едрьскаѧк҄едрьскꙑхъ, к҄едрьскꙑхъ, к҄едрьскꙑхь, к҄едрьскꙑхь, к҄едрьсцѣхъ, к҄едрьсцѣхьк҄едрьскꙑмъ, к҄едрьскꙑмъ, к҄едрьскꙑмь, к҄едрьскꙑмь, к҄едрьсцѣмъ, к҄едрьсцѣмьк҄едрьскаꙗ, к҄едрьскаа, к҄едрьскаѣ, к҄едрьскаѧк҄едрьскꙑм, к҄едрьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
к҄едрьскꙑхъ, к҄едрьскꙑхъ, к҄едрьскꙑхь, к҄едрьскꙑхьк҄едрьсцѣк҄едрьскѹю, к҄едрьскоюк҄едрьскꙑма, к҄едрьскꙑмак҄едрьскаꙗ, к҄едрьскаа, к҄едрьскаѣ, к҄едрьскаѧк҄едрьскꙑѧ, к҄едрьскꙑꙗ, к҄едрьскѫѭ, к҄едрьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
к҄едрьсцѣ, к҄едрьстѣ, к҄едрьскок҄едрьскѫѭ, к҄едрьскѹю, к҄едрьскоѭ, к҄едрьскоюк҄едрьскѫѭ, к҄едрьскоѫ, к҄едрьскоѧ, к҄едрьскоюк҄едрьсцѣ, к҄едрьстѣк҄едрьскꙑѧ, к҄едрьскꙑꙗ, к҄едрьскꙑек҄едрьскꙑхъ, к҄едрьскꙑхъ, к҄едрьсцѣхъ, к҄едрьстѣхъ, к҄едрьскꙑхь, к҄едрьскꙑхь, к҄едрьсцѣхь, к҄едрьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
к҄едрьскꙑмъ, к҄едрьскꙑмъ, к҄едрьсцѣмъ, к҄едрьстѣмъ, к҄едрьскꙑмь, к҄едрьскꙑмь, к҄едрьсцѣмь, к҄едрьстѣмьк҄едрьскꙑѧ, к҄едрьскꙑꙗ, к҄едрьскꙑек҄едрьскꙑм, к҄едрьскꙑмк҄едрьскꙑхъ, к҄едрьскꙑхъ, к҄едрьскꙑхь, к҄едрьскꙑхьк҄едрьсцѣ, к҄едрьстѣк҄едрьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
к҄едрьскꙑма, к҄едрьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
к҄едрьскъ -ꙑ прил потокъ [островъ, отокъ] к҄едрьскъ χειμάρρος τοῦ Κεδρών Потокът Кедрон [Кидрон], който се влива от запад в Мъртво море [дн. евр. Nahal Qidron, араб. O.en.Nâr] с. ꙇꙁде съ ѹенкꙑ свом. на онъ полъ потока кедръска М Йо 18.1 Изч М З А СК От евр МИ Qidrôn кедръскъ