Исторически речник
квасьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
квасьнъ, квасьньквасьнаквасьнѹквасьнъ, квасьньквасьнаквасьномь, квасьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
квасьнѣквасьне, квасьнꙑквасьнквасьнъ, квасьньквасьномъ, квасьномьквасьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
квасьнꙑквасьнѣхъ, квасьнѣхьквасьнаквасьнѹквасьномаквасьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
квасьнаквасьнѹквасьноквасьнаквасьномь, квасьномъквасьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
квасьнаквасьнъ, квасьньквасьномъ, квасьномьквасьнаквасьнꙑквасьнѣхъ, квасьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
квасьнѣквасьнѹквасьномаквасьнаквасьнꙑ, квасьнѫквасьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
квасьнѫ, квасьнѹквасьноѭ, квасьноѫ, квасьноѧ, квасьноюквасьнѣквасьнꙑквасьнъ, квасьньквасьнамъ, квасьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
квасьнꙑквасьнамквасьнахъ, квасьнахьквасьнѣквасьнѹквасьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
квасьнꙑ, квасьнꙑ, квасьноквасьнаго, квасьнаего, квасьнааго, квасьнаго, квасьного, квасьнога, квасьнгоквасьнѹмѹ, квасьнѹемѹ, квасьнѹѹмѹ, квасьнѹмѹ, квасьноомѹ, квасьномѹ, квасьноѹмѹ, квасьнмѹквасьнꙑ, квасьнꙑ, квасьноквасьнаго, квасьнаего, квасьнааго, квасьнаго, квасьного, квасьнога, квасьнгоквасьнꙑмь, квасьнꙑмь, квасьнꙑмъ, квасьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
квасьнѣмь, квасьнѣемь, квасьнѣѣмь, квасьнѣамь, квасьнѣмь, квасьнѣмъ, квасьнѣемъ, квасьнѣѣмъ, квасьнѣамъ, квасьнѣмъ, квасьномь, квасьномъквасьнꙑ, квасьнꙑ, квасьноквасьнквасьнꙑхъ, квасьнꙑхъ, квасьнꙑхь, квасьнꙑхь, квасьнѣхъ, квасьнѣхьквасьнꙑмъ, квасьнꙑмъ, квасьнꙑмь, квасьнꙑмь, квасьнѣмъ, квасьнѣмьквасьнꙑѧ, квасьнꙑꙗ, квасьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
квасьнꙑм, квасьнꙑмквасьнꙑхъ, квасьнꙑхъ, квасьнꙑхь, квасьнꙑхьквасьнаꙗ, квасьнаа, квасьнаѣквасьнѹю, квасьноюквасьнꙑма, квасьнꙑмаквасьно, квасьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
квасьнаго, квасьнаего, квасьнааго, квасьнаго, квасьного, квасьнога, квасьнгоквасьнѹмѹ, квасьнѹемѹ, квасьнѹѹмѹ, квасьнѹмѹ, квасьноомѹ, квасьномѹ, квасьноѹмѹ, квасьнмѹквасьно, квасьноеквасьнаго, квасьннаего, квасьнааго, квасьнаго, квасьного, квасьнога, квасьнгоквасьнꙑмь, квасьнꙑмь, квасьнꙑмъ, квасьнꙑмъквасьнѣмь, квасьнѣемь, квасьнѣѣмь, квасьнѣамь, квасьнѣмь, квасьнѣмъ, квасьнѣемъ, квасьнѣѣмъ, квасьнѣамъ, квасьнѣмъ, квасьномь, квасьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
квасьно, квасьноеквасьнаꙗ, квасьнаа, квасьнаѣ, квасьнаѧквасьнꙑхъ, квасьнꙑхъ, квасьнꙑхь, квасьнꙑхь, квасьнѣхъ, квасьнѣхьквасьнꙑмъ, квасьнꙑмъ, квасьнꙑмь, квасьнꙑмь, квасьнѣмъ, квасьнѣмьквасьнаꙗ, квасьнаа, квасьнаѣ, квасьнаѧквасьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
квасьнꙑхъ, квасьнꙑхъ, квасьнꙑхь, квасьнꙑхьквасьнѣквасьнѹю, квасьноюквасьнꙑма, квасьнꙑмаквасьнаꙗ, квасьнаа, квасьнаѣ, квасьнаѧквасьнꙑѧ, квасьнꙑꙗ, квасьнѫѭ, квасьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
квасьнѣ, квасьноквасьнѫѭ, квасьнѹю, квасьноѭ, квасьноюквасьнѫѭ, квасьноѫ, квасьноѧ, квасьноюквасьнѣквасьнꙑѧ, квасьнꙑꙗ, квасьнꙑеквасьнꙑхъ, квасьнꙑхъ, квасьнѣхъ, квасьнꙑхь, квасьнꙑхь, квасьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
квасьнꙑмъ, квасьнꙑмъ, квасьнѣмъ, квасьнꙑмь, квасьнꙑмь, квасьнѣмьквасьнꙑѧ, квасьнꙑꙗ, квасьнꙑеквасьнꙑм, квасьнꙑмквасьнꙑхъ, квасьнꙑхъ, квасьнꙑхь, квасьнꙑхьквасьнѣквасьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
квасьнꙑма, квасьнꙑмаквасьнѣ, квасьнѣшквасьнѣшаквасьнѣшѹ, квасьнѣшюквасьнѣквасьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
квасьнѣшемь, квасьнѣшемъквасьнѣшквасьнѣквасьнѣше, квасьнѣшквасьнѣшь, квасьнѣшъквасьнѣшемъ, квасьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
квасьнѣшѧквасьнѣшквасьнѣшхъ, квасьнѣшхьквасьнѣшаквасьнѣшѹ, квасьнѣшюквасьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
квасьнѣе, квасьнѣ, квасьнѣшеквасьнѣшаквасьнѣшѹ, квасьнѣшюквасьнѣе, квасьнѣ, квасьнѣшеквасьнѣшаквасьнѣшемь, квасьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
квасьнѣшквасьнѣе, квасьнѣквасьнѣша, квасьнѣшквасьнѣшь, квасьнѣшъквасьнѣшемъ, квасьнѣшемьквасьнѣша, квасьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
квасьнѣшквасьнѣшхъ, квасьнѣшхьквасьнѣшквасьнѣшѹ, квасьнѣшюквасьнѣшемаквасьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
квасьнѣшѧ, квасьнѣшѫ, квасьнѣшеквасьнѣшквасьнѣшѫ, квасьнѣшѧ, квасьнѣшѹквасьнѣшеѭ, квасьнѣшеѫ, квасьнѣшеѧ, квасьнѣшеюквасьнѣшквасьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
квасьнѣшѧ, квасьнѣшѫ, квасьнѣшеквасьнѣшь, квасьнѣшъквасьнѣшамъ, квасьнѣшамьквасьнѣшѧ, квасьнѣше, квасьнѣшѫквасьнѣшамквасьнѣшахъ, квасьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
квасьнѣшквасьнѣшѹ, квасьнѣшюквасьнѣшамаквасьнѣ, квасьнѣшквасьнѣшаго, квасьнѣшаего, квасьнѣшааго, квасьнѣшагоквасьнѣшѹмѹ, квасьнѣшѹемѹ, квасьнѣшѹѹмѹ, квасьнѣшѹмѹ, квасьнѣшюмѹ, квасьнѣшюемѹ, квасьнѣшюѹмѹ, квасьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
квасьнѣквасьнѣшаго, квасьнѣшаего, квасьнѣшааго, квасьнѣшагоквасьнѣшмь, квасьнѣшмь, квасьнѣшмъ, квасьнѣшмъквасьнѣшмь, квасьнѣшмь, квасьнѣшмъ, квасьнѣшмъквасьнѣквасьнѣше, квасьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
квасьнѣшхъ, квасьнѣшхъ, квасьнѣшхь, квасьнѣшхьквасьнѣшмъ, квасьнѣшмъ, квасьнѣшмьквасьнѣшѧѧ, квасьнѣшее, квасьнѣшѫѫквасьнѣшм, квасьнѣшмквасьнѣшхъ, квасьнѣшхъ, квасьнѣшхьквасьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
квасьнѣшѹю, квасьнѣшююквасьнѣшма, квасьнѣшмаквасьнѣе, квасьнѣ, квасьнѣшее, квасьнѣшеквасьнѣшаго, квасьнѣшаего, квасьнѣшааго, квасьнѣшагоквасьнѣшѹмѹ, квасьнѣшѹемѹ, квасьнѣшѹѹмѹ, квасьнѣшѹмѹ, квасьнѣшюмѹ, квасьнѣшюемѹ, квасьнѣшюѹмѹ, квасьнѣшюмѹквасьнѣе, квасьнѣ, квасьнѣшее, квасьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
квасьнѣшаго, квасьнѣшаего, квасьнѣшааго, квасьнѣшагоквасьнѣшмь, квасьнѣшмь, квасьнѣшмъ, квасьнѣшмъквасьнѣшмь, квасьнѣшмь, квасьнѣшмъ, квасьнѣшмъквасьнѣе, квасьнѣ, квасьнѣшее, квасьнѣшеквасьнѣшаꙗ, квасьнѣшаѣ, квасьнѣшаѧквасьнѣшхъ, квасьнѣшхъ, квасьнѣшхь, квасьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
квасьнѣшмъ, квасьнѣшмъ, квасьнѣшмьквасьнѣшаꙗ, квасьнѣшаѣ, квасьнѣшаѧквасьнѣшм, квасьнѣшмквасьнѣшхъ, квасьнѣшхъ, квасьнѣшхьквасьнѣшквасьнѣшѹю, квасьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
квасьнѣшма, квасьнѣшмаквасьнѣшꙗ, квасьнѣшѣ, квасьнѣшаꙗквасьнѣшѧѧ, квасьнѣшѧѩ, квасьнѣшѫѫ, квасьнѣшаѧ, квасьнѣшее, квасьнѣшеѥквасьнѣшквасьнѣшѫѫ, квасьнѣшѫѭ, квасьнѣшѧѧ, квасьнѣшѧѩ, квасьнѣшююквасьнѣшѫѫ, квасьнѣшѫѭ, квасьнѣшѧѧ, квасьнѣшѧѩ, квасьнѣшюю, квасьнѣшеѭ, квасьнѣшеѫ, квасьнѣшеѧ, квасьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
квасьнѣшквасьнѣшꙗ, квасьнѣшѣквасьнѣшѧѧ, квасьнѣшѧѩ, квасьнѣшѫѫ, квасьнѣшаѧ, квасьнѣшее, квасьнѣшеѥквасьнѣшхъ, квасьнѣшхъ, квасьнѣшхь, квасьнѣшхьквасьнѣшмъ, квасьнѣшмъ, квасьнѣшмь, квасьнѣшмьквасьнѣшѧѧ, квасьнѣшѧѩ, квасьнѣшѫѫ, квасьнѣшаѧ, квасьнѣшее, квасьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
квасьнѣшм, квасьнѣшмквасьнѣшхъ, квасьнѣшхъ, квасьнѣшхь, квасьнѣшхьквасьнѣшквасьнѣшѹю, квасьнѣшююквасьнѣшма, квасьнѣшма
квасьнъ -ꙑ прил ѩꙁа квасьнаꙗ Страдание, болест, предизвикана от напитка, направена от квас ꙇ ѹполъ ес. вꙿсѧ ненавдѧщѧѩ тебѣ. весь же дхъ непрнъ. ꙇ вꙿсѣкѫ ѩꙁѭ квасънѫѭ квасомь не сплъненомь. погꙑбѣльнꙑмь СЕ 42b 18—19 ꙇ жден ꙇꙁ него вꙿсь дхъ жѧдънꙑ. ꙇ в’сѣкѫ ѩꙁѭ квасънѫѭ. ꙇ дажд емѹ съдраве СЕ 43a 2—3 Изч СЕ квасънъ Нвб квасен ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР ДА