Исторически речник
кашца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
кашцакашцѧ, кашцѫ, кашцꙑ, кашцекашцкашцѫ, кашцѹкашцеѭ, кашцеѫ, кашцеѧкашц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
кашцекашцѧ, кашцѫ, кашцꙑ, кашцекашць, кашцъкашцамъ, кашцамькашцамкашцахъ, кашцахь
NfOuNfGuNfDu
кашцкашцю, кашцѹкашцама
кашца ж Кашица, кашичка трѧсомꙑ же да въкѹстъ подъ вееръ. мало кашцѧ СЕ 44a 22—23 Изч СЕ Нвб кашица ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ДА Срв каша БТР АР