Исторически речник
катапетаꙁма  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
катапетаꙁмакатапетаꙁмꙑ, катапетаꙁмѫкатапетаꙁмѣкатапетаꙁмѫ, катапетаꙁмѹкатапетаꙁмоѭ, катапетаꙁмоѫ, катапетаꙁмоѧ, катапетаꙁмоюкатапетаꙁмѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
катапетаꙁмокатапетаꙁмꙑкатапетаꙁмъ, катапетаꙁмькатапетаꙁмамъ, катапетаꙁмамькатапетаꙁмамкатапетаꙁмахъ, катапетаꙁмахь
NfOuNfGuNfDu
катапетаꙁмѣкатапетаꙁмѹкатапетаꙁмама
катапетаꙁма -ꙑ ж Завеса в еврейски храм ꙇ се катапетаꙁма црквнаѣ раꙁдъра сѧ. съ вꙑшънѣаго краѣ до н(...)жънѣаго на дъвое. ꙇ ꙁемлѣ потрѧсе сѧ М Мт 27.51 З, А. Срв.Лк 23.45 М З А ѣже глет(...)же катапетаꙁм(...) комаѣ стаѣ стꙑмъ Е 29a 2  ꙁемьѭ потрꙙсъша.  гробꙑ отвръꙁъша.  катапеѳаꙁмѫ црькъвънѫѭ раꙁдъравъша С 454.12 Изч М З А Е С От гр καταπέτασμα катапеѳаꙁма Нвб катапетазма остар ВА