Исторически речник
касꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
касꙗ, касакасѩ, касѧ, касѫ, касекас, каскасѭ, касѫ, касѧ, касюкасеѭ, касеѫ, касеѧкас, кас
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
кас-----
NfOuNfGuNfDu
---
касꙗ ж Канела — благовонно и лековито растение ꙁмръна і стактъ і касѣ. отъ ріꙁъ твохъ. ѡтъ варь словенꙑхъ іꙁ ніхъже въꙁвеселшѩ тѩ СП 44.9 Изч СП От гр κασία Нвб Ø