Исторически речник
каплꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
капл҄ꙗ, капл҄ѣ, капьꙗкапл҄ѧ, капьѧ, капл҄екапл҄, капькапл҄ѭ, капьѭ, капл҄ѧ, капл҄юкапл҄еѭ, капьеѭ, капл҄еѫ, капл҄еѧ, капьеѫ, капьеѧ, капл҄еюкапл҄, капь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
капл҄е, капьекапл҄ѧ, капьѧ, капл҄екапл҄ь, капькапл҄ꙗмъ, капл҄ѣмъ, капл҄ꙗмь, капл҄ѣмь, капьꙗмъ, капьꙗмькапл҄ꙗм, капл҄ѣм, капьꙗмкапл҄ꙗхъ, капл҄ѣхъ, капл҄ꙗхь, капл҄ѣхь, капьꙗхъ, капьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
капл҄, капькапл҄ю, капьюкапл҄ꙗма, капл҄ѣма, капьꙗма
каплꙗ ж 1. Капка ꙇ бꙑстъ потъ его ѣко  каплѧ кръве. каплѭштѧ на ꙁемлѭ М Лк 22.44 З А СК браꙁдꙑ еѩ напо ѹмьножта еѩ. въ каплѣхъ еѩ. въꙁвеселтъ сѩ въсьѣѭц СП 64.11 сънідетъ ѣко дождь на рѹно. ї ѣко каплѣ капѫштіѣ на ꙁемлѫ вьсіѣетъ въ дьні его правъда СП 71.6 каплѣ малаа отъ каплѧ пріѩт беꙁдънѫ К 14b 12 Срв. С453.3, 3—4 пото вѣнъѩ капл҄ꙙ медомъ текѫштааго стонка раꙁорт хоштете С 388.17—18 вдѣхомъ го  свꙙто ребро. ꙗꙁвьшее сꙙ насъ рад.  стовъшѹ крьвь  водѫ. двою капью нашего съпаса С 499.29 2. Като нареч. каплꙗм тв мн κρουνηδόν На капки вдѣахѫ капл҄ѫштꙙ оть н҄его крьв. каплѣм С 51.14 Изч М З А СК СП К С Гр ϑρόμβος σταγών ὀχετός κρουϑός каплѣ капьꙗ Нвб капля остар диал ВА ДА Срв капка ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Капка ЛИ СтИл,РЛФИ Капча МИ ЙЗ,МИПан