Исторически речник
канѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
канѫтканѫ, канѹканешканетъ, канетканемъ, канемь, канемканете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
канѫтъ, канѹтъ, канѫть, канѹть, канѫт, канѹтканевѣканетаканетеканкан
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
канѣмъ, канѣмь, канѣмканѣтеканѣвѣканѣтаканѫхъ, канѹхъ, канѫхь, канѹхь, канѫх, канѹхканѫ, канѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
канѫ, канѹканѫхомъ, канѹхомъ, канѫхомь, канѹхомь, канѫхом, канѹхом, канѫхмꙑканѫсте, канѹстеканѫшѧ, канѹшѧ, канѫшѫ, канѫша, канѹша, канѫше, канѹше, канѫхѫканѫховѣ, канѹховѣканѫста, канѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
канѫсте, канѹсте*канѣахъ*канѣаше*канѣаше*канѣахомъ*канѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*канѣахѫ*канѣаховѣ*канѣашета*канѣашете
канѫт -канѫ -канеш св Изтека капка по капка. [Образно.] бъ егда схождаше прѣдъ людъм своім ꙁемлѣ егда ммохождаше вь пѹстꙑні. ꙁемлѣ потрѩсе сѩ бо нбса канѫшѩ. отъ лца ба сінана СП 67.9 Изч СП Гр στάζω Нвб Ø