Исторически речник
кандло  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
кандлокандлакандлѹкандломь, кандломъкандлѣкандла
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
кандлъ, кандлькандломъ, кандломькандлꙑкандлѣхъ, кандлѣхь, кандлохъ, кандлохькандлѣкандлѹ
NnDu
кандлома
кандло ср Кандило, лампа отъ того жде кандла въꙁьмъ масло С 562.28—29 помл҄ꙙ масло отъ канꙿдла. маꙁааше мѹ вьсе тѣло С 567.12 Изч С канꙿдло Нвб кандило ОА ВА АК НТ Дюв НГер БТР АР ДА Срв кандил остар диал Дюв НГер РРОДД ДА Кандилов ФИ СтИл,РЛФИ