Исторически речник
кана  
кана ж нескл МИ кана галлеска, кана галлескаꙗ, кана галлеꙗ, кана галлѣꙗ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας Кана Галилейска — селище в Палестина на север от Назарет, може би дн. Kefr Kenna [или Kâna al–Djilil или Kirbet Qana] ꙇ въ трет день бракъ бꙑстъ въ кана галлесцѣ М Йо 2.1 З А О сътвор наѧтокъ ꙁнаменемъ съ. въ кана галлесцѣ М Йо 2.11 З А прде же пакꙑ с въ кана га(л)лѣѫ М Йо 4.46 З ꙇ натаналь. ꙇже бѣ отъ кана галлѣскꙑ М Йо 21.2 З А а҃ о брацѣ бꙑвъшмъ въ кана галлѣ М 133a 2 Изч М З А О От евр qannâ ’ревностен, усърден’ галлѣскъ