Исторически речник
камо  
камо нареч 1. Накъде, в коя посока камо грꙙдетъ. камо съходтъ. гоже съмрьть не можетꙿ ѹдръжат С 459.19 2. Някъде кого ловѣка ... въ тьмнцѫ въвръженѹ бꙑвъшѹ старѣшноѭ.  хотꙙштаа его л камо спѹстт. л въ кѫѭ мѫкѫ прѣдат ... не поштетъ л самъ ходатаꙗ себѣ С 361.15 3. На кое място, къде на въꙁдѹсѣ вънѫ гласъ спѹштааше. камо сꙙ подвꙁата трофме.  еукарпѡне С 210.25 4. Като съюз накъде гла емѹ тома г не вѣмь камо деш М Йо 14.5 З А СК ꙇ ходѧ въ тъмѣ. не вѣстъ камо детъ М Йо 12.35 З А Б ѣко вѣмь отъ кѫдѹ прдъ  камо грѧдѫ. вꙑ же не вѣсте отъ кѫдѹ грѧдѫ  камо дѫ М Йо 8.14 З А ослѣп ѧ  не вѣдѣахѫ камо дѫтъ.  не можаахѫ прблжт сꙙ  С 3.10 М З А СК Б С Гр ποῦ Нвб камо остар диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер МлБТР БТР АР кам ’къде’ диал НТ Дюв РРОДД