Исторически речник
калъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
калъ, калькалакалѹ, каловкалъ, калькалакаломь, каломъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
калѣкалекал, каловекалъ, каль, каловъ, каловькаломъ, каломь, каловомъ, каловомькалꙑ, каловꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
калꙑ, каловꙑ, калъмкалѣхъ, калѣхь, калохъ, калохь, каловохъ, каловохькалакалѹкалома
калъ м Кал, тиня, нечистотия свнь ѣже ꙁмꙑвъш сѧ. пакꙑ въ калѣ калѣетъ сѧ СЕ 70a 12—13 Образно. въꙁалка же отъ кала жвѣ о сътвор С 344.22 тнавъ калъ βόρβορος καὶ πηλός Тинеста кал  вдѣхъ сво стъство акꙑ бсъръ бльштꙙштъ сꙙ. мрътво же тѣлесъно вдѣн. акꙑ тнавъ калъ смрьдꙙшть рънъ С 167.22 Изч СЕ С Гр πηλός Нвб кал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР МлБТР Бот ДА