Исторически речник
калстъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
калстъ, калстькалстакалстѹ, калстовкалстъ, калстькалстакалстомь, калстомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
калстѣкалсте----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
калстъ м ЛИ Калист — християнин, един от 42–та мъченици, пострадали ок. 840 г. в Амория, обл. Фригия [Мала Азия]. Пр. на 6 март мѣсꙙца марта .ꙁ҃. мѫен стꙑхъ  славънꙑхъ новоꙗвьшїхъ сꙙ мѫенкъ. ѳеѡдора ... калста ...  дрѹжнꙑ хꙿ С 54.7 ьстьнѫѭ го главѫ отъсѣкошꙙ. потомь же ѳеѡфла проспаѳа.  по н҄емъ калста спаѳара С 64.9 Изч С От гр Κάλλιστος Нвб Калист ЛИ ОА СтИл,РЛФИ