Исторически речник
калстратъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
калстратъ, калстратькалстратакалстратѹ, калстратовкалстратъ, калстратькалстратакалстратомь, калстратомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
калстратѣкалстрате----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
калстратъ м ЛИ Калистрат — воинхристиянин от Картаген, умр. мъченически [ок. 304 г.] заедно с 49 души по времето на имп. Диоклециан [284—305 г.]. Пр. на 27 септември памѧтъ стꙑхъ мѫенкъ калстрата  дрѹжнꙑ его. сломъ .ф҃҃. пр дѡклтѣнѣ цр Е 37б 12 Изч Е Гр Καλλίστρατος Нвб Калистрат ЛИ ОА СтИл,РЛФИ