Исторически речник
какъ  
какъ -ꙑ местоим прил 1. Какъв како ті мѧ естъ А Лк 8.30 2. Някакъв да обратш ѩ въ вѣрѫ твоѭ. ꙇ въ ꙁаповѣдехъ да съхранш ѩ. ꙇ вꙿсѧ ꙇже въ како бѣдѣ СЕ 79b 12—13 3. Като съюз. Въвежда подчинени допълнителни косвеновъпросителни изречения: какъв да ѹвѣстъ какѫ кѹплѭ сѫтъ сътворл М Лк 19.15 З А тꙑ еднъ вѣс гі. какꙑ моѩ сѫтъ бѣдꙑ СЕ 72b 18 помꙑшлѣѩ ѣко по толіцѣ ѹені въ какъ брѣгъ себе въвръгъ не юѣше К 3b 4 с а бꙑ бꙑлъ пророкъ раꙁѹмѣлъ бꙑ. кака стъ пркасаѭштꙗ сꙙ мъ С 393.2 какъ любо οἷος Някакъв, какъвто и да е въ н҄еже мѣсто аште въпадетъ какъ любо скотъ. то к томѹ жво не ꙁлѣꙁетъ С 193.16 М З А СК СЕ К С Р Гр τίς ποῖος οἷος ποταπός ὁποῖος πῶς Нвб как диал Срв как[ъв] ОА ВА АК Дюв НГер МлБТР ЕтМл БТР АР как[ов] диал ДА