Исторически речник
каковъ  
каковъ - местоим въпр Въвежда подчинени допълнителни косвеновъпросителни изречения: какъв ѹтелю вждъ каково камене  каково ꙁъдане М Мк 13.1 З ꙇ помꙑшлѣаше вь себѣ каково се бѫдетъ цѣловане М Лк 1.29 вѣдѣлъ б ѹбо кто  какова жена пркасаатъ сѧ емь М Лк 7.39 З А блюд ѧдо. каковаа обѣтованѣ даеш бѹ СЕ 87b 1 тогꙿда матъ дѣло твое скѹшено бꙑт. каково бѫдетъ. ꙇ ѣкоже трѹдш сѧ. тако ꙇ мъꙁдѫ прмеш СЕ 89a 5 Изч М З А СЕ Гр ποταπός οἷος Нвб каков диал ОА НТ Дюв МлБТР Срв какъв