Исторически речник
каꙁнь [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
каꙁнь, каꙁнъкаꙁнкаꙁнкаꙁнь, каꙁнъкаꙁньѭ, каꙁнѭ, каꙁнѫ, каꙁнѧ, каꙁнюкаꙁн
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
каꙁнкаꙁнкаꙁнь, каꙁн, каꙁнекаꙁньмъ, каꙁнемъ, каꙁньмь, каꙁнемькаꙁньм, каꙁнъм, каꙁънм, каꙁьнмкаꙁньхъ, каꙁньхь, каꙁнехь
NfOuNfGuNfDu
каꙁнкаꙁнью, каꙁню, каꙁнѹкаꙁньма, каꙁнъма, каꙁънма, каꙁьнма
каꙁнь - ж Наказание, възмездие ѹправленъ естъ въ црство нбсное. ꙇбо нѣстъ намъ мала каꙁнь. обѣщаваѭщмъ сѧ хрант. вꙿсѣ прѣжде реенаа СЕ 91а 11 кто отъ васъ вънѫтрь града събраѧ въ цръкв правовѣрнꙑхъ. то съмрьтънѫѭ каꙁнь прметъ С 199.27 каꙁнь сътворт τιμωρέομαι Накажа не прде бо въ прьво пршьств. мѫт  каꙁнь сьтворт невѣрьнꙑмъ С 481.11—12 Изч СЕ С Гр κίνδυνος ζημία Нвб казън РРОДД ДА