Исторически речник
каꙁт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
каꙁт сѧкажѫ, кажѹкаꙁшкаꙁтъ, каꙁть, каꙁткаꙁмъ, каꙁмь, каꙁм, каꙁмокаꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
каꙁѧтъ, каꙁѧть, каꙁѧткаꙁвѣкаꙁтакаꙁтекаꙁкаꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
каꙁмъ, каꙁмь, каꙁмкаꙁтекаꙁвѣкаꙁтакаꙁхъ, каꙁхь, каꙁхкаꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
каꙁкаꙁхомъ, каꙁхомь, каꙁхом, каꙁхмꙑкаꙁстекаꙁшѧ, каꙁшѫ, каꙁша, каꙁше, каꙁхѫкаꙁховѣкаꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
каꙁстекажаахъ, кажахъ, кажаахь, кажахь, кажаах, каожахкажааше, кажашекажааше, кажашекажаахомъ, кажахомъ, кажаахомь, кажахомь, кажаахом, кажахомкажаашете, кажашете, кажаасте, кажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
кажаахѫ, кажахѫ, кажаахѹ, кажахѹкажааховѣ, кажаховѣкажаашета, кажашета, кажааста, кажастакажаашете, кажашете, кажаасте, кажасте
каꙁт сѧ -кажѫ сѧ -каꙁш сѧ несв каꙁт сѧ самъ εὐνουχίζω ἐμαυτόν Скопявам се, кастрирам се, правя се евнух  сѫтъ каженц. же с сам каꙁш СК Мт 19.12 Изч СК Нвб Срв [на]кажа се, [на]казвам се