Исторически речник
каꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
каꙁткажѫ, кажѹкаꙁшкаꙁтъ, каꙁть, каꙁткаꙁмъ, каꙁмь, каꙁм, каꙁмокаꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
каꙁѧтъ, каꙁѧть, каꙁѧткаꙁвѣкаꙁтакаꙁтекаꙁкаꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
каꙁмъ, каꙁмь, каꙁмкаꙁтекаꙁвѣкаꙁтакаꙁхъ, каꙁхь, каꙁхкаꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
каꙁкаꙁхомъ, каꙁхомь, каꙁхом, каꙁхмꙑкаꙁстекаꙁшѧ, каꙁшѫ, каꙁша, каꙁше, каꙁхѫкаꙁховѣкаꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
каꙁстекажаахъ, кажахъ, кажаахь, кажахь, кажаах, каожахкажааше, кажашекажааше, кажашекажаахомъ, кажахомъ, кажаахомь, кажахомь, кажаахом, кажахомкажаашете, кажашете, кажаасте, кажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
кажаахѫ, кажахѫ, кажаахѹ, кажахѹкажааховѣ, кажаховѣкажаашета, кажашета, кажааста, кажастакажаашете, кажашете, кажаасте, кажасте
каꙁт -кажѫ каꙁш несв Провалям, развалям, изкривявам сего дѣлма  въ псан дрѹꙁѣѣмъ глаголааше. не вѣрѹ вьсѣкомѹ словес. нтоже бо сце каꙁтъ жꙁн ловѣьскъѩ. ꙗко еже скоро вѣроват глагол҄емꙑмъ се С 305.25 Изч С Гр ἀνατρέπω Нвб Срв казня остар РРОДД ЕтБАН