Исторически речник
каꙁань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
каꙁан, каꙁанькаꙁанꙗ, каꙁана, каꙁаньꙗкаꙁаню, каꙁанѹ, каꙁаньюкаꙁанмь, каꙁаньмь, каꙁанмъ, каꙁаньмъ, каꙁанмь, каꙁанмъкаꙁан, каꙁань, каꙁанкаꙁанꙗ, каꙁана, каꙁаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
каꙁан, каꙁань, каꙁанекаꙁанмъ, каꙁаньмъ, каꙁанмь, каꙁаньмь, каꙁанмъ, каꙁанмь, каꙁаномъ, каꙁанамъкаꙁан, каꙁань, каꙁан, каꙁанмкаꙁанхъ, каꙁаньхъ, каꙁанхь, каꙁаньхь, каꙁанхъ, каꙁанхькаꙁан, каꙁанькаꙁаню, каꙁанѹ, каꙁанью
NnDu
каꙁанма, каꙁаньма, каꙁанма, каꙁанма
каꙁань -ꙗ ср Наставление, напътствие тѣмь раꙁѹмѣемъ ѣко егда ѹнꙑемъ. ні ѹенье намъ польꙁѧ творітъ. ні каꙁанье. егдаже лі помьнімъ сѧ. ꙇ самі о себѣ. можемъ въспрѧнѫт К 5b 21  рее ... ꙿто стъ слажде свѣтъ л л тъма. она же отьвѣшта свѣтъ стъ слажде.  їна прложвъ отъ стааго дха даньіѧ мѹ благодѣт словеса каꙁаню. обрат ѹмъ отроковц С 25.26 тъгда раꙁѹмѣ грѣхъ. то ѹбо отъ сего раꙁѹмѣѭ. ꙗко гда лѣнмъ сꙙ. нъсоже намъ каꙁан ѹспѣтъ С 415.1 Изч К С Гр νουϑεσία παραίνεσις каꙁанье каꙁан Нвб Срв казване ОА ЕтМл АР казвание НГер ДА ка̀зувание НГер ЕтБАН ДА