Исторически речник
ꙗкововъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ꙗкововъ, ꙗкововьꙗкововаꙗкововѹꙗкововъ, ꙗкововьꙗкововаꙗкововомь, ꙗкововомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ꙗкововѣꙗкововъꙗкововꙗкововъ, ꙗкововьꙗкововомъ, ꙗкововомьꙗкововꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ꙗкововꙑꙗкововѣхъ, ꙗкововѣхьꙗкововаꙗкововѹꙗкововомаꙗковово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ꙗкововаꙗкововѹꙗкововоꙗкововаꙗкововомь, ꙗкововомъꙗкововѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ꙗкововаꙗкововъ, ꙗкововьꙗкововомъ, ꙗкововомьꙗкововаꙗкововꙑꙗкововѣхъ, ꙗкововѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ꙗкововѣꙗкововѹꙗкововомаꙗкововаꙗкововꙑ, ꙗкововѫꙗкововѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ꙗкововѫ, ꙗкововѹꙗкововоѭ, ꙗкововоѫ, ꙗкововоѧ, ꙗкововоюꙗкововѣꙗкововꙑꙗкововъ, ꙗкововьꙗкововамъ, ꙗкововамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ꙗкововꙑꙗкововамꙗкововахъ, ꙗкововахьꙗкововѣꙗкововѹꙗкововама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
ꙗкововъ прил притеж ЛИ Яковов, на Яков — синът на Исаак и Ревека ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ. ꙇлевъ ... ꙇѣкововъ. ꙇсаковъ М Лк 3.34 Изч М З Гр τοῦ ᾿Ιακώβ ꙇѣкововъ Нвб Яковов остар ОА Срв Яковов ФИ СтИл,РЛФИ