Исторически речник
щѧдь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
щѧд, щѧдьщѧдꙗ, щѧда, щѧдьꙗщѧдю, щѧдѹ, щѧдьющѧдмь, щѧдьмь, щѧдмъ, щѧдьмъ, щѧдмь, щѧдмъщѧд, щѧдь, щѧдщѧдꙗ, щѧда, щѧдьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
щѧд, щѧдь, щѧдещѧдмъ, щѧдьмъ, щѧдмь, щѧдьмь, щѧдмъ, щѧдмь, щѧдомъ, щѧдамъщѧд, щѧдь, щѧд, щѧдмщѧдхъ, щѧдьхъ, щѧдхь, щѧдьхь, щѧдхъ, щѧдхьщѧд, щѧдьщѧдю, щѧдѹ, щѧдью
NnDu
щѧдма, щѧдьма, щѧдма, щѧдма
щѧдь -ꙗ ср вдѣвъ же многꙑ фарісеѩ  садѹкеѩ грѩдѫщѧ на крщене его. рее мъ. щѧдѣ ехдънова. кто съкаꙁа вамъ бѣжаті оⷮ грѩдѫштааго гнѣва А Мт 3.7 Срв.Лк 3.7 М З А СК ꙇштѧдьѣ ехдънова како можете добро глат ꙁъл сѫще М Мт 12.34 З А ꙁмѩ щѧдьѣ ехдънова како ѹбѣжте отъ сѫда ћеонъскааго М Мт 23.33 щѧдьꙗ хдьнова γεννήματα τῶν ἐχιδνῶν Рожби на змии ехидни [ прен.], зли, подли, коварни хора Изч М З А СК щѧд щꙙд ꙇштѧдь ꙇштѧд Нвб Срв изчадие книж ОА ВА ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ